Centrum dokumentów jest praktycznym zbiorem plików przydatnych każdemu ubezpieczonemu w Allianz. Znajdziesz tu ogólne warunki ubezpieczeń (OWU), regulaminy, formularze i wnioski.

W szybki sposób znajdziesz tu najistotniejsze informacje dotyczące oferty ubezpieczeń Allianz oraz obowiązujące dokumenty dotyczące wszystkich usług ubezpieczeniowych.

OWU ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Plan na dziś i jutro (pdf, 327,86 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) (pdf, 308,81 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka regularna) (pdf, 327,86 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Kalia (pdf, 476,51 Kb)
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Allianz Rentier (pdf, 501,34 Kb)
Aneks do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Allianz Rentier (pdf, 81,18 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie (pdf, 1412,20 Kb)
Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie (pdf, 108,41 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia – specjalnie dla dziecka (pdf, 1270,95 Kb)
Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka (pdf, 73,90 Kb)
Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (pdf, 808,20 Kb)
Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym (pdf, 756,58 Kb)
Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym (pdf, 719,89 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Life Casco (pdf, 549,25 Kb)
Ogólne warunki Indywidualnego Konta Emerytalnego Specjalnie dla Ciebie (pdf, 830,11 Kb)
Załącznik do umowy ubezpieczenia na życie o opodatkowaniu świadczeń (pdf, 996,27 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (pdf, 30,94 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka regularna) (pdf, 327,86 Kb)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Allianz Opiekun (pdf, 437,76 Kb)
Ubezpieczenia na życie Allianz – Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (pdf, 437,76 Kb)
OWU dom i mieszkanie Ogólne warunki ubezpieczenia Wszystko co w domu (pdf, 620,61 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Wszystko Co w Domu (pdf, 78,34 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań – Wspólny Parasol (pdf, 454,04 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań Wspólny Parasol (pdf, 77,76 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem (pdf, 1435,88 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem (pdf, 81,28 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance (pdf, 394,81 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym Mój Prawnik oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości Allianz Twierdza (pdf, 417,61 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia casco jachtów Pod Pełnymi Żaglami (pdf, 387,46 Kb)
OWU ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) (pdf, 490,41 Kb)
Załącznik nr 1 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie o indeksie IM 02 (pdf, 318,11 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) (pdf, 33,24 Kb)
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks IW 01) (pdf, 367,34 Kb)
OWU ubezpieczenia turystyczne Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców „Traper” (pdf, 719,83 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP (pdf, 877,57 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej „Globtroter”(pdf, 1009,94 Kb)
OWU ubezpieczenia NNW Ogólne warunki indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (pdf, 402,00 Kb)
OWU ubezpieczenia OC lekarzy Ogólne warunki ubezpieczenia OC osób wykonujących zawód medyczny (pdf, 367,00 Kb)
OWU ubezpieczenia dla firm Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (indeks GZ 09) (pdf, 3026,30 Kb)
Ogólne warunki kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie (indeks KZ 07) (pdf, 1016,19 Kb)
Załącznik do umowy ubezpieczenia na życie o opodatkowaniu świadczeń ubezpieczenia grupowe na życie (pdf, 30,94 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp (pdf, 786,15 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego (pdf, 453,63 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Open Business Travel (pdf, 812,63 Kb)
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP 04) (pdf, 486,35 Kb)
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (pdf, 292,00 Kb)
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą (pdf, 653,32 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu wykonywania czynności księgowego (pdf, 342,84 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych (pdf, 545,05 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus (pdf, 564,60 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Biznes Plus (pdf, 79,06 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance (pdf, 368,98 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia utraty zysku Allianz Biznes Plus (pdf, 371,99 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Na Swoim (pdf, 550,15 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Na Swoim (pdf, 78,69 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu (pdf, 461,58 Kb)
Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu (pdf, 80,90 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne (pdf, 355,08 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw (pdf, 481,50 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia przedsiębiorstw od utraty zysku (pdf, 380,14 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (pdf, 377,17 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn (pdf, 331,90 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk budowlanych (pdf, 371,66 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk montażowych (pdf, 373,70 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (pdf, 332,62 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia majątku jednostek samorządu terytorialnego (pdf, 537,31 Kb)
Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych (pdf, 319,42 Kb)
Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych (pdf, 308,29 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik (pdf, 340,41 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) (pdf, 362,99 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (pdf, 349,63 Kb)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (pdf, 343,57 Kb)
Formularze Zgoda/odwołanie zgody na przedłużenie umowy ubezpieczenia Allianz Polisa Lokacyjna dla klientów Allianz Bank Polska S.A./Allianz Profit (pdf, 34,16 Kb)
Zgłoszenie roszczenia o świadczenie z umowy grupowego ubezpieczenia na życie (pdf, 45,66 Kb)
Wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej (pdf, 29,35 Kb)
Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie (pdf, 27,36 Kb)
Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej (pdf, 32,90 Kb)
Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe (pdf, 26,52 Kb)
Zgłoszenie roszczenia o świadczenie z umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie (pdf, 45,34 Kb)
Zgłoszenie roszczenia o świadczenie z umowy ubezpieczenia zdrowotnego (pdf, 45,08 Kb)
Dodatkowe dane osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz dane osoby reprezentującej (pdf, 45,63 Kb)
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia (pdf, 30,08 Kb)
Wniosek o zwrot składki (pdf, 26,84 Kb)
Oświadczenie o sprzedaży pojazdu dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (pdf, 29,54 Kb)
Wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia (pdf, 25,63 Kb)
Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC (pdf, 28,10 Kb)
Wniosek o wystawienie duplikatu polisy (pdf, 25,31 Kb)
Zgłoszenie szkody z grupowego ubezpieczenia NNW dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą – Wariant II (pdf, 49,44 Kb)
Zgłoszenie roszczenia z grupowego ubezpieczenia NNW dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą – Wariant I (pdf, 33,92 Kb)
Wniosek o zmianę/aktualizację danych osobowych (pdf, 45,33 Kb)
Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek w indywidualnym ubezpieczeniu na życie (pdf, 27,35 Kb)
Zgoda na obciążanie rachunku (pdf, 30,50 Kb)
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku (pdf, 28,57 Kb)
Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych (pdf, 41,98 Kb)
Zgłoszenie szkody z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (pdf, 49,44 Kb)
Wniosek o wykup w grupowym ubezpieczeniu na życie lub PPE (pdf, 38,34 Kb)
Wniosek o przeniesienie środków i/lub zmianę alokacji składki w grupowym ubezpieczeniu na życie lub PPE (pdf, 41,62 Kb)
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia (EDA/IP) (pdf, 32,06 Kb)
Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki w ubezpieczeniu Allianz Invest (pdf, 43,89 Kb)
Zgłoszenie o zagubieniu identyfikatora (pdf, 26,36 Kb)
Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego (pdf, 31,53 Kb)
Formularz wznowieniowy (pdf, 58,22 Kb)
Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka (ULC) (pdf, 85,45 Kb)
Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia NNW (pdf, 28,68 Kb)
Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia (pdf, 46,89 Kb)
Akty prawne Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów – podstawa prawna (pdf, 64,56 Kb)
Zasady zawierania ubezpieczeń OC podmiotów leczniczych oraz świadczeniodawców niebędących podmiotami leczniczymi (pdf, 71,90 Kb)
Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne