Ubezpieczenia i polisy dla dzieci

Allianz oferuje rozwiązania ubezpieczeniowe, które spełniają wysokie oczekiwania każdego rodzica. W trosce o bezpieczeństwo i przyszłość swojego dziecka, możesz skorzystać z nowoczesnej polisy posagowej lub elastycznego ubezpieczenie „Specjalnie dla osób wychowujących dzieci”. Obie te polisy są odpowiednie dla każdego, kto pragnie zadbać o przyszłość swojego dziecka oszczędzając pieniądze na jego przyszłą edukację lub usamodzielnienie się w dorosłym życiu i chce zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo finansowe na wypadek własnej śmierci lub kłopotów ze zdrowiem.

Polisa posagowa Allianz

Polisa posagowa „Specjalnie dla Dziecka” jest nowoczesnym ubezpieczeniem z planem kapitałowym, pozwalającym budować przyszły kapitał, który przyda się gdy zechcesz pomóc sfinansować edukację lub usamodzielnić się twojemu dziecku. Ubezpieczeniem można także objąć ochroną także Twojego współmałżonka. Takie rozwiązanie zapewnia Twojej rodzinie zabezpieczenie i pewność, że w razie wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem Allianz zadba o zebranie kapitału i wypłacenie go w ustalonym przez Ciebie momencie i formie.

>>> więcej o polisie posagowej Allianz

Ubezpieczenie dla osób wychowujących dzieci

Ubezpieczenie „Specjalnie dla osób wychowujących dzieci” jest połączeniem ochrony ubezpieczeniowej i formą długoterminowego oszczędzania, w którym składki są lokowane w bezpiecznych i zyskownych funduszach zarządzanych przez Allianz. Ubezpieczenie pozwala zapewnić odpowiednie środki finansowe własnemu dziecku w określonym momencie jego życia. Polisa jest oferowana jako wariant ochronny, który można rozbudować o umowy na wypadek śmierci w wypadku, poważnego zachorowania oraz inwalidztwa.

>>> więcej o ubezpieczeniu dla osób wychowujących dzieci

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne