Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowe to oferta adresowana do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.

Ubezpieczenie OC zawodowe Allianz to dobre rozwiązanie m.in. dla:
– zarządców nieruchomości,
– inżynierów budownictwa i architektów,
– adwokatów,
– badaczy i ich sponsorów,
– czynności agencyjnych biur turystycznych,
– brokera,
– podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
– detektywów,
– doradców podatkowych,
– organizatorów imprez masowych,
– komorników sądowych,
– z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
– czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
– notariuszy,
nauczycieli,
– pośredników w obrocie nieruchomościami,
– radców prawnych,
– podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
– rzeczników patentowych,
– rzeczoznawców majątkowych,
– w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
lekarza,
– NZOZ/ZOZ.

Przedmiotem ubezpieczenia OC zawodowego Allianz jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w stosunku do osób trzecich za szkody spowodowane w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC zawodowym w Allianz, skontaktuj się z naszą agencją.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne