Ubezpieczenia małego i średniego biznesu to oferta dla firm, których majątek wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje. Specyfika przedsiębiorstw z sektora SMB wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Allianz na bazie swoich doświadczeń stworzył nowoczesną i elastyczna cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Allianz Biznes Plus

Ubezpieczenie Allianz Biznes Plus cechuje się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie chroni budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne a zakres ubezpieczenia może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane. Polisę i zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb każdej firmy.

Allianz Firma

Ubezpieczenie Allianz Firma jest przeznaczone dla firm mikro, które w ramach jednej polisy oczekują wszechstronnej ochrony majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy od najbardziej prawdopodobnych ryzyk, za niewielką składkę. Ubezpieczenie można dopasować do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności. Polisa obejmuje także bezpłatny pakiet usług assistance w ramach Firma Assistance w wersji Standard.

Firma Assistance

Firma Assistance jest dodatkową, bezpłatną ochroną ubezpieczeniową dla firm ubezpieczających w ramach pakietu Allianz Firma budynki/lokale lub rzeczy ruchome. Pomocy w ramach Firma Assistance udziela firma Mondial Assistance Sp. z o.o. (tel. +48 22 522 25 22).

Umowy dodatkowe do Allianz Biznes Plus

Zakres ubezpieczenia „Allianz Biznes Plus” można rozszerzyć m.in. o ubezpieczenie utraty zysku czy „Biznes Assistance”, które jest bezpłatną opcją dodatkową w wypadku ubezpieczenia rzeczy ruchomych na kwotę minimum 100 000 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Dane przechowywane na nośnikach magnetycznych oraz firmowy sprzęt elektroniczny mogą dla większości współczesnym firm mieć wartość strategiczną. Ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata może skutkowa nawet koniecznością zawieszenia działalności. Z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego Allianz Polska można naprawić lub kupić nowy sprzęt oraz, co ważniejsze, sfinansować koszty odtworzenia baz danych.

Jeśli jeśli jesteś zainteresowany ofertą ubezpieczeń dla małych i średnich firm, skontaktuj się z naszym konsultantem!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne