Ubezpieczenie grupowe na życie

Ubezpieczenia Grupowe Allianz dla firm

Ubezpieczenia Grupowe Allianz dla firm

Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz są dobrym zabezpieczeniem życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin. Pozwalają także gromadzić środki na przyszłość. Allianz oferuje szeroki wachlarz umów dodatkowych pozwalających zabezpieczyć pracownika i jego rodzinę – wszystkie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nowoczesne ubezpieczenie Allianz Rodzina to produkt bardzo elastyczny i zadowoli każdego pracownika. To także doskonała alternatywa dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych.

Wdrożenie systemu ubezpieczeń grupowych daje pracodawcy wiele korzyści. Pomaga w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej, jest skutecznym narzędziem zarządzania kadrami i podnosi atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Ubezpieczenia grupowe to także narzędzie motywowania najlepszych pracowników. Pracodawca może wliczyć płacone składki w koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenie można swobodnie kształtować w zależności od potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy. Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o umowy dodatkowe dot. zdrowia pracownika oraz objąć nim rodzinę pracownika. Istnieje możliwość zmiany charakteru ubezpieczenia na inwestycyjny i oszczędzania na przyszłość w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przez 24 godz. na dobę na całym świecie.

Jeśli jesteś zainteresowany grupowym ubezpieczeniem na życie Allianz, skontaktuj się z naszą agencją.

Allianz, Wrocław, Legnicka 62c - kontakt do Agencji