Ubezpieczenie kosztów napraw Allianz jest oferowane przez wybrane sieci dealerskie. Zapewnia ono ubezpieczonemu zwrot kosztów naprawy przy zakupie nowego, oraz co ważniejsze używanego samochodu. W zależności od programu ubezpieczenie to zapewni spokój pewność użytkowania właścicielowi pojazdu przez rok, dwa lub nawet trzy lata.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia kosztów napraw?

Ubezpieczenia kosztów napraw Allianz jest różne pod względem zakresu ochrony – zależy od wybranego programu. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty usunięcia awarii mechanicznej i elektrycznej wszystkich systemów i podzespołów samochodu, które zostały ujęte w umowie ubezpieczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem kosztów napraw w Allianz skontaktuj się z nami!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne