Nowy produkt Allianz dla właścicieli mieszkań i domów – Bezpieczny Dom Plus, pozwala na kompleksowe zabezpieczenie nieruchomości. To tzw. ubezpieczenie all-risk, co oznacza, że pokrywa ono bardzo szeroki zakres ryzyk związanych z użytkowaniem mieszkania.

Umowę można zawrzeć na okres 1, 2 lub 3 lat, a składki można rozłożyć na raty.

Ubezpieczenie all-risk to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających klientów. W ubezpieczeniu all risk zakres ubezpieczenia nie jest zdefiniowany w umowie, a jedynie przedmiot ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Oznacza to zatem, że ubezpieczone są wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone w treści umowy.

Większość produktów składa się z trzech podstawowych części:

– przedmiotu ubezpieczenia, który określa, co jest ubezpieczone,

– zakresu ubezpieczenia, który określa od czego chroni ubezpieczenie,

– wyłączeń odpowiedzialności, które określają, co nie jest ubezpieczone.

W ubezpieczeniu all risk zakres ubezpieczenia nie jest określony a jedynie przedmiot ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Oznacza to, że ubezpieczeniu podlegają wszystkie zdarzenia nie wyłączone w treści umowy. Dzięki takiej konstrukcji produktu klient może skorzystać z daleko szerszej ochrony niż w przypadku ubezpieczeń, gdzie zakres ochrony jest ściśle zdefiniowany.

To produkt dla osób, które chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co się wydarzy.

Taka konstrukcja produktu daje klientom szerszą ochronę, zabezpieczając ich nieruchomości również od takich zdarzeń, których nie byliby w stanie przewidzieć, podpisując umowę. Jest to produkt dla osób, które chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co spotka je w przyszłości.

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom Plus szczególnie polecamy osobom, które chcą chronić swój majątek i siebie kompleksowo.

Co zyskasz z ubezpieczeniem „Bezpieczny dom plus”?

– ubezpieczenie od jakichkolwiek zdarzeń;

– możliwość ubezpieczenia roślinności ogrodowej, mebli w ogrodzie lub na tarasie, wolnostojących szklarni ogrodowych, ogrodów zimowych, oranżerii;

– możliwość ubezpieczenia nagrobków;

– odtworzysz utracone mienie tego samego rodzaju i jakości bez potrącania stopnia zużycia, dzięki temu że ubezpieczenie może być zawarte według wartości odtworzeniowej (nowej);

– odszkodowanie ustalane według aktualnych cen, na podstawie złożonych przez Ciebie faktur i kosztorysów;

– proste urealnienie sumy ubezpieczenia (indeksacja sumy uwzględniająca określony przez GUS wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej);

– bezpłatną wycenę budynków do celów ubezpieczeniowych;

– ubezpieczenie informacji prawnej;

– koszty najmu lokalu zastępczego pokrywane przez 90 dni.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne