Ubezpieczenie NNW dla grup nieformalnych pozwala zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia. By płacić niższe składki ubezpieczeniowe wystarczy stać się członkiem nieformalnej grupy – sąsiadów lub znajomych deklarujących chęć wspólnego ubezpieczenia się, którzy zawrą grupowe ubezpieczenie w Allianz. Do stworzenia takiej grupy wystarczy tylko pięć osób. Dzięki takiemu rozwiązaniu, ubezpieczenie jest znacznie tańsze niż to zawarte indywidualnie.

Ubezpieczenie zawiera się wyłącznie w formie imiennej i w pełnym zakresie. Wszystkie wymienione w polisie osoby są objęte całodobową ochroną ubezpieczeniową związaną z następstwami nieszczęśliwych wypadków, w życiu prywatnym i podczas wykonywaniu czynności zawodowych, na całym świecie.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW dla grup nieformalnych?

Podstawową rolą ubezpieczenia NNW jest finansowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. W Allianz możesz wybrać jeden z dwóch systemów świadczeń: proporcjonalne lub stałe. Zakres świadczeń można dowolnie kształtować a w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Allianz, jako jedyny na rynku, gwarantuje wypłatę podwójnego świadczenia i daje możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia.

Do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych dołączone są świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu.

Ubezpieczenie NNW oferuje bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu) a w ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem NNW dla grup nieformalnych skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne