NNW rodzinne to doskonała ochrona twoich najbliższych, która złagodzi dotkliwe skutki nieszczęśliwych wypadków. Allianz oferuje bardzo korzystne warunki dla rodziców z dziećmi pozostającymi na ich utrzymaniu.

Jednym z głównych atutów rodzinnego NNW jest najdłużej wypłacany zasiłek szpitalny i podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW indywidualne i rodzinne jest odpowiednie dla każdego, kto szuka dobrej formy ochrony przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń dla siebie i najbliższych. Ubezpieczenie może zawrzeć osoba samotna lub pozostająca w związku małżeńskim lub nieformalnym, posiada dzieci będące na jego utrzymaniu i nie ukończyła 60 lat (w wypadku kontynuacji ubezpieczenia także osoby do 70. roku życia).

Co zapewnia ubezpieczenie NNW rodzinne?

Podstawową rolą NNW jest zapewnienie finansowego wsparcia w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Rodzinne NNW w Allianz zapewnia korzystny system zniżek, który zależy od liczby osób objętych ubezpieczeniem – Allianz umożliwia ubezpieczenie nie tylko rodziców z dziećmi ale również rodzin trzypokoleniowych.
Zakres świadczeń można dowolnie kształtować a w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Allianz, jako jedyny na rynku, gwarantuje wypłatę podwójnego świadczenia i daje możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia.

Do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych dołączone są świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu.

Ubezpieczenie NNW oferuje bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu) a w ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem NNW dla twojej rodziny skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne