Majątek firmy

Zabezpieczenie finansów firmowych to krok, który powinien przemyśleć każdy przedsiębiorca. Zdarzenia losowe mogą przydarzyć się każdemu, z tego też powodu warto zadbać o dodatkowy zakres ochrony. Naszym klientom dajemy dużą swobodę wyboru, dlatego mogą oni korzystać z pakietów dla małych i średnich firm takich jak komfort, plus, ekstra i max. Służymy również pomocą w doborze najlepszej opcji.

kobieta pokazująca wykresy

Jakie są korzyści z zabezpieczenia finansów firmowych?

Ubezpieczenie w naszej agencji chroni klienta przed wieloma różnymi zdarzeniami. Przede wszystkim daje gwarancję wypłaty świadczenia w przypadku pożaru i innych zdarzeń losowych. Zabezpiecza również na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim i daje całodobowy dostęp do usługi assistance. Tak duży zakres ochrony pozwala spokojnie realizować cele oraz plany, a także mierzyć się z konkurencją i koniunkturą na rynku. Ubezpieczyć można:

  • budynki i budowle,
  • lokale
  • elementy działki,
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie firmy,
  • środki obrotowe,
  • nakłady inwestycyjne,
  • wartości pieniężne,
  • mienie osób trzecich i należące do pracowników.

Dobrze dobrane ubezpieczenie zapewnia spokój i ułatwia codzienne biznesowe decyzje.