Produkty inwestycyjne Allianz to nowoczesne i elastyczne rozwiązania finansowe, dające możliwości sprawnego pomnażania kapitału. Inwestycje w Allianz zapewniają bezpieczeństwo i gwarantują osiąganie wysokich zysków w dłuższym czasie. Sprawdź fundusze inwestycyjne, IKE z funduszami inwestycyjnymi oraz Programie Systematycznego Inwestowania Allianz Progres.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Allianz są idealną formą pomnażania kapitału, zapewniającą osiąganie wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Allianz gwarantuje profesjonalne zarządzanie, bezpieczeństwo i bieżący dostęp do powierzonych pieniędzy.

W ofercie TFI Allianz Polska S.A. są dwa fundusze o konstrukcji parasolowej Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Możesz przenosić środki pomiędzy poszczególnymi subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

>>> więcej o funduszach inwestycyjnych Allianz

IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz

Dzięki regularnemu oszczędzaniu na IKE w Allianz, masz szansę na podniesienie swoich dochodów na emeryturze. Tegoroczny limit wpłat na IKE wynosi 10 077 zł i jeśli zdecydujesz się zainwestować swoje oszczędności – wykorzystaj w pełni ustawowy limit! IKE w ofercie TFI Allianz zapewnia zwolnienie z tzw. podatku Belki, swobodę wpłat i bardzo szeroki wybór subfunduszy. W IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz oszczędzasz bez opłaty manipulacyjnej. Fundusze Allianz charakteryzują się bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi.

>>> więcej o IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne