Rozwiązania emerytalne Allianz to doskonały sposób na zgromadzenie wysokiego kapitału na przyszłość. Gwarantuje to Otwarty Fundusz Emerytalny czyli drugi filar emerytury oraz
Indywidualne Konto Emerytalne „Specjalnie dla Ciebie” – w tej chwili najlepsza forma oszczędzania, zwolniona z tzw. podatek Belki.

Indywidualne Konto Emerytalne Allianz

IKE „Specjalnie dla Ciebie” w Allianz to z pewnością najlepsza w tej chwili forma indywidualnego oszczędzania. W jej wypadku nie ma zastosowania tzw. podatek Belki. Polisa zapewnia dodatkowo ochronę programu oszczędzania na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia, bezrobocia oraz inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

więcej o IKE w Allianz

IKE z funduszami inwestycyjnymi

Wybierając IKE oparte na wybranych subfunduszach Allianz FIO, każdy uzyskuje bezpośredni wpływ na strategię inwestycyjna, strukturę swojego portfela oraz poziom ryzyka. KE w Allianz umożliwia szybkie przenoszenie zgromadzonych środków między subfunduszami. Dzięki temu masz bezpośredni wpływ na wysokość przyszłych świadczeń. Ponadto oszczędności nie podlegają opodatkowaniem od zysków kapitałowych.

>>> więcej o IKE z funduszami inwestycyjnymi

IKE z ubezpieczeniem na życie

Indywidualne Konto Emerytalne w Allianz to nie tylko bezpieczny i wygodny sposób oszczędzania na emeryturę lub inne długoterminowe cele. IKE Allianz to także polisa ubezpieczeniowa, gwarantująca wypłatę wysoki świadczeń na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz bezrobocia.
IKE Allianz pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad gromadzonymi oszczędnościami – swobodne przenoszenia środków pomiędzy subkontami i zmianę wysokości składek, oraz od pewnego momentu masz bezwarunkowe prawo do całości wypracowanych zysków.

>>>więcej o IKE z ubezpieczeniem na życie

IKZE w Allianz to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce utrzymać swój dotychczasowy standard życia również na emeryturze. IKZE to prosty sposób oszczędzania na dodatkową emeryturę!

Główną zaletą IKZE jest preferencyjne opodatkowanie i możliwość odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na konto IKZE.

Każdego roku możesz odliczyć w deklaracji PIT sumę, którą wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku. Oszczędzających nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Za 2015 r. może to być aż 4 750,80 zł.

>>>więcej o IKZE z ubezpieczeniem na życie

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniami emerytalnymi w Allianz lub masz pytania związane z IKE w Allianz skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne