IKZE w Allianz to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce utrzymać swój dotychczasowy standard życia również na emeryturze. IKZE to prosty sposób oszczędzania na dodatkową emeryturę!

Chociaż IKZE w dużej mierze oparte są na rozwiązaniach obowiązujących już w IKE, to najważniejszą różnicą na korzyść IKZE jest preferencyjne opodatkowanie i możliwość odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na konto IKZE.

Każdego roku możesz odliczyć w deklaracji PIT sumę, którą wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku. Oszczędzających nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Za 2015 r. może to być aż 4 750,80 zł.

Jeśli twoje wpłaty przekroczą dopuszczalny limit dla IKZE, nadwyżka środków jest przeznaczana na poczet nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu, do którego dokonywana była wpłata na IKZE i dalej inwestowana.

Korzyści z IKZE w Allianz to:

  • zmniejszenie podatku za 2015 rok o kwotę:
    – 855 zł – jeżeli płacisz 18% podatku
    – 1 520 zł – jeżeli płacisz 32% podatku
  • szybki i prosty zwrot podatku lub zmniejszenie dopłaty podatku
  • ulga w podatowaniu zysków z oszczędności – 10% zamiast 19%
  • dodatkowa pieniądze do emerytury

Z IKZE to Ty decydujesz, jak i kiedy chcesz wpłacać. Możesz to robić regularnie (np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie) lub kiedy chcesz.

Minimalna wpłata na otwarcie IKZE wynosi 200 zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł.
IKZE oferowane przez TFI Allianz to:

– oszczędność dzięki możliwości corocznego odpisu wpłat na IKZE od podatku;
– zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki;
– możliwość oszczędzania już od momentu ukończenia 16. roku życia (pod warunkiem posiadania umowy o pracę);
– bogaty wybór subfunduszy i bardzo dobre wyniki inwestycyjne;
– elastyczne terminy i wysokości wpłat;
– możliwość zmiany strategii inwestycyjnej bez opłat, bez ograniczeń w roku;
– środki zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu.

Co wystarczy zrobić?

Podpisać umowę IKZE.

Wpłacić pieniądze na wskazany rachunek jednorazowo lub w ratach do kwoty 4 750,80 zł do końca 2015 roku.

Wpisać kwotę wpłaconą na IKZE w załączniku PIT/O w pozycji „Wpłata na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)” oraz w rocznym zeznaniu PIT w pozycji „Odliczenia od dochodu – wskazane w części B załącznika PIT/O”.

Utrzymać środki w IKZE do 65 roku życia.

Zasilić konto IKZE w co najmniej 5 latach.

Wpłacać w kolejnych latach składki na IKZE na rachunek bankowy wskazany przez TFI Allianz.

Jeżeli życzysz sobie, możesz dokonywać zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa na inne fundusze
TFI Allianz.

W ramach IKZE dostępnych jest 12 subfunduszy Allianz FIO o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i stopniu ryzyka:

Allianz Akcji, Alianz Akcji Plus, Allianz Selekywny, Allianz Energetyczny, Allianz Akcji Globalnych, Alianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Obligacji Globalnych, Allianz Obligacji Plus, Allianz Pieniężny.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne