IKE oparte o wybrane subfundusze Allianz FIO pozwala indywidualnie wybierać strategię inwestycyjną, strukturę twojego portfela i poziom ryzyka. Możesz elastycznie przenosić swoje środki między subfunduszami bez opłat manipulacyjnych i mieć czynny wpływ na przyszłe świadczenia. Masz pełną swobodę wpłat a twoje oszczędności są zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki.

IKE z funduszem od lat zapewnia bardzo dobre wyniki inwestycyjne.

TFI Allianz Polska S.A. oferuje możliwość oszczędzania w ramach IKE w oparciu o dziewięć subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO:

Allianz Selektywny

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz Akcji Plus

Allianz Akcji

Allianz Aktywnej Alokacji

Allianz Stabilnego Wzrostu

Allianz Obligacji Plus

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Allianz Pieniężny

Jeśli interesuje cię IKE z funduszem inwestycyjnym, skontaktuj się z naszym konsultantem!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne