Szkodę do Allianz zgłaszamy telefonicznie lub korespondencyjnie.
Najprostszym i najwygodniejszym dla Państwa sposobem zgłoszenia szkody jest kontakt telefoniczny. Dzwoniąc na infolinię z wybieramy numer 224 224 224. Podczas rozmowy z konsultantem, dowiecie się Państwo jakie dokumenty należy przygotować dla rzeczoznawcy, który skontaktuje się z Państwem w celu oceny szkody. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Zawiadomienie korespondencyjne jest trzecim sposobem kontaktu w celu zgłoszenia szkody. Informacje o zaistniałym zdarzeniu możecie Państwo przesłać faxem, listem poleconym lub e-mailem do Centrali Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Kontaktując się z naszą infolinią 224 224 224, otrzymacie Państwo szczegółowe wskazówki dotyczące dokumentów oraz informacji jakie należy przygotować, aby roszczenie zostało przyjęte do rozpatrzenia.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne