Jeżeli chcą Państwo zgłosić szkodę powstałą w Waszym domu, mieszkaniu lub lokalu na skutek uszkodzenia/zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonego mienia, należy jak najszybciej skontaktować się z Allianz.

Najszybszym sposobem zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu jest kontakt z naszym Towarzystwem za pośrednictwem naszej infolinii 224 224 224 (pon – pt. 08:00 – 18:00). Szkodę można również zgłosić elektronicznie poprzez stronę Towarzystwa www.allianz.pl.

Kontaktując się z naszą infolinią 224 224 224, otrzymacie Państwo szczegółowe wskazówki dotyczące dokumentów oraz informacji jakie należy przygotować, aby roszczenie zostało przyjęte do rozpatrzenia.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne