Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony podczas zawierania umowy. Może być ustalona w jednakowej wysokości kwocie dla każdej osoby w grupie lub jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia brutto, przysługującego ubezpieczonemu z tytułu umowy o pracę.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne