Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez ubezpieczającego pracodawcę na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest polisa. Umowa wchodzi w życie w dniu oznaczonym w polisie jako data zawarcia umowy.

Odpowiedzialność w odniesieniu do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu wskazanym w dokumencie indywidualnego potwierdzenia ubezpieczenia i trwa do daty jej wygaśnięcia nie dłużej niż do 65. roku życia ubezpieczonego.

Jak często trzeba opłacać składkę? W jakiej wysokości?

Koszt opłacania składki może ponosić zarówno pracodawca, jak i pracownik, przy czym składki są zawsze przekazywane przez pracodawcę w wysokości i terminach wskazanych w umowie. Składka może być opłacana z częstotliwością:

– roczną,

– półroczną,

– kwartalną,

– lub miesięczną.

Stopa składki ubezpieczeniowej jest jednakowa dla wszystkich osób w grupie zależy ona od wybranego zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne