W każdą rocznicę daty zawarcia umowy ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego, za zgodą Allianz Życie, można wprowadzić następujące zmiany finansowe w treści umowy ubezpieczenia:

– podwyższenie wysokości sumy ubezpieczenia,

– zmiana zakresu ubezpieczenia – dodanie nowych umów dodatkowych,

– zmiana wariantu,

– zmiana częstotliwości opłacania składek.

Te zmiany mogą być zrobione za zgodą wszystkich ubezpieczonych objętych grupowym ubezpieczeniem na życie.

W każdej chwili można natomiast rozszerzyć zakres ubezpieczenia o umowę dodatkową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Wniosek o zmianę umowy grupowego ubezpieczenia na życie podpisany przez ubezpieczającego/pracodawcę powinien zostać przesłany do Allianz Życie w terminie co najmniej 30 dni przed rocznicą daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zmiany w warunkach umowy ubezpieczenia potwierdzane są stosownym aneksem do polisy i certyfikatami dla poszczególnych ubezpieczonych.

W jaki sposób można zmienić dane na umowie?

By dokonać zmiany danych w umowie ubezpieczenia, należy wypełnić i złożyć do Allianz Życie “Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych”.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych

Jak zgłosić zmianę danych osobowych?

Zmianę danych osobowych można zgłosić w każdej chwili. Allianz ma obowiązek wprowadzić je następnego dnia po otrzymaniu formularza zmian. W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony “Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych”.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych

Jak zmienić uposażonych?

Ubezpieczony może zmienić uposażonego w każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia. W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony “Wniosek o zmianę osób Uposażonych”. We wniosku trzeba wpisać wszystkich uposażonych w przypadku zgonu ubezpieczonego (maksymalnie 5 osób) wraz z datami urodzenia i z procentowym wskazaniem wysokości świadczenia. W przypadku zgonu ubezpieczonego tylko wskazane osoby otrzymają świadczenia. Nowe dane anulują poprzednie wskazania uposażonych.

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne