Po zgłoszeniu szkody i spotkaniu z rzeczoznawcą, Allianz rozpoczyna proces likwidacyjny czyli rozpatruje zasadność zgłoszonego roszczenia, a następnie przygotowuje wycenę zaistniałej szkody jeżeli roszczenie jest zasadne.

Allianz jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie/świadczenie w terminie 30 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zaistniałej szkodzie.

Jeżeli ustalenie okoliczności koniecznych do określenia odpowiedzialności Allianz lub wysokości odszkodowania było niemożliwe w powyższym terminie, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od daty, kiedy ustalenie tych okoliczności było możliwe.

Natomiast bezsporną część świadczenia, Allianz zobligowany jest wypłacić w terminie 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia o szkodzie.\

 

SZKODĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE    224 224 224  LUB PRZEZ STRONĘ    WWW.ALLIANZ.PL

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne