Kiedy wypadek spowoduje nieznany lub nieubezpieczony sprawca również możemy liczyć na odszkodowanie. W tego rodzaju przypadkach otrzymamy jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). To instytucja, która została stworzona po to, aby m.in. zaspokajać roszczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC na terenie RP. UFG ściąga także kwotę odszkodowania wraz z karą od sprawcy, który nie posiadał ważnej polisy.

Odszkodowanie z UFG przysługuje nam jednak tylko w określonych przypadkach: jeśli doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, albo ktoś z Twoich bliskich poniósł śmierć oraz jeśli sprawca nie został zidentyfikowany (a z okoliczności zdarzenia wynika, że szkoda powstała w związku z ruchem jakiegoś pojazdu). Odszkodowanie z UFG otrzymasz także w sytuacji gdy sprawca szkody nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Odszkodowanie za uszkodzone mienie przysługuje tylko wtedy, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub gdy rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 14 dni, np. pobyt w szpitalu dłuższy niż 2 tygodnie

Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie z UFG nie przysługuje w sytuacji gdy doznałeś tylko szkody w mieniu, a sprawca nie został zidentyfikowany. W takim przypadku możesz natomiast skorzystać ze swojego ubezpieczenia AC jeśli je posiadasz. Istotny jest także fakt, że UFG nie wypłaci odszkodowania, jeżeli przysługuje wypłata świadczenia z innego, dobrowolnego ubezpieczenia, np. wspomnianego autocasco. W takim przypadku UFG uzupełnia jedynie różnicę pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a pełną wartością szkody.

Co musisz zrobić, aby otrzymać odszkodowanie z UFG?:

Musisz zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, z którym podpisałeś polisę OC. Ubezpieczyciel ma obowiązek przyjęcia takiego zgłoszenia, likwidacji szkody oraz przesłania zebranej dokumentacji do UFG, który wypłaci ci stosowne odszkodowanie.

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym konsultantem.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne