W zależności od rodzaju posiadanej polisy na życie i ubezpieczyciela, zazwyczaj po dwóch lub trzech latach od daty rozpoczęcia ubezpieczenia istnieje możliwość wykupu polisy w całości lub w części. Otrzymujemy wówczas tzw. wartość wykupu, czyli kwotę którą towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku rezygnacji z polisy przed terminem rozwiązania umowy. Nie dostajemy jednak łącznej wartości opłaconych składek, ale sumę dużo niższą. Pamiętajmy, że przez okres opłacania składek towarzystwo udzielało ochrony, a za to należy się mu wynagrodzenie.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne