Najważniejszą funkcją ubezpieczenia na życie jest odpowiednie zabezpieczenie finansowe rodziny i bliskich, na wypadek Twojej śmierci. Nowoczesne polisy mają jednak znacznie więcej, nie mniej ważnych opcji np.: oszczędnościową, mających również wpływ na Twoją aktywność zawodową i życie bieżące.

Ubezpieczenie na życie związane jest z całym życiem. Może być doskonałą ochroną na wypadek Twojej niezdolności do pracy. Choć w tej kwestii towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne rozwiązania do najpopularniejszych należy wypłata sumy ubezpieczenia w momencie całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, oraz jeżeli opcja dotyczy niezdolności do pracy w zawodzie, towarzystwo zobowiązuje się opłacać składki do końca trwania umowy ubezpieczenia.

Dzięki polisie posagowej, ubezpieczenie na życie może stanowić kapitał dla Twojego dziecka. Poprzez systematyczne wpłacanie składek uzbiera się duża suma, którą otrzyma Twoje dziecko, kiedy wejdzie w dorosłość. Najlepiej założyć taką polisę zaraz po narodzinach swojej pociechy.

Możesz również ubezpieczyć się na życie, korzystając z terminowej polisy, która zabezpieczy Twój kredyt. Najlepiej podpisać umowę na czas trwania kredytu hipotecznego.

Dzięki polisie na życie możesz również zabezpieczyć swoją emeryturę. Towarzystwa oferują wiele produktów emerytalnych. Ubezpieczenie na życie to również ochrona na wypadek inwalidztwa i poważnego zachorowania. Kupując taką polisę możesz także zabezpieczyć swoich współpracowników w spółce.

Ubezpieczenie na życie ma kilka wariantów, jest zabezpieczeniem finansowym rodziny, na wypadek Twojej śmierci, ale również Twoim – w przyszłości. Możesz wybrać powyższe opcje, rozszerzając podstawową wersję ubezpieczenia na życie. Możesz sprawdzić, jakie oferty mają dla Ciebie różne towarzystwa ubezpieczeniowe, korzystając z naszej usługi porównaj ubezpieczenia.

Ubezpieczenia na życie mogą przyjmować następujące formy:

– ogólnie o ubezpieczeniach na życie. To środki wpłacane na zabezpieczenie samego siebie, rodziny, emerytury lub kredytu w połączeniu z inwestycją zebranego kapitału. W przypadku, gdy okres umowy dobiegnie końca pieniądze możesz wypłacić jednorazowo lub w mniejszych sumach w formie dodatku do np. renty.

– ubezpieczenia strukturyzowane. To takie, gdzie prócz polisy na życie, wpłacane przez nas środki są inwestowane na bazie kursów walut, indeksów giełdowych, czy też lokowane jako fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe. To bardzo ciekawa forma i ubezpieczenia oraz inwestowania na, którą sami raczej byśmy się nie zdecydowali. Taka opcja (z uwagi na długi okres inwestowania) zwykle przynosi większe zyski niż lokata bankowa – większe ryzyko/wyższe zyski (czym dłuższy okres ubezpieczenia/inwestowania tym ryzyko jest mniejsze).

– ubezpieczenia krótkoterminowe. Te stworzone zostały z myślą o osobach, które często podróżują, np. z uwagi na warunki pracy. Czas zawarcia umowy to przeważnie przeważnie 1 rok, gdzie po tym upływie nie ma konieczności przedłużania polisy. Polisa na życie tego typu pozwala ubezpieczyć się na bardzo wysokie kwoty.

– ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. To polisa oraz gromadzenie z pomnażaniem wkładu klienta poprzez inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, fundusze inwestycyjne. Doskonały sposób na odkładanie oraz inwestowanie naszych środków.

– ubezpieczenie na życie i dożycie. Ta opcja skierowana jest do osób, które chcą mieć ubezpieczenie oraz nie mają chęci agresywnie inwestować swojego wkładu. Wpłacane składki gromadzone są zwykle jak lokaty bankowe terminowe – minimalne ryzyko.

– grupowe ubezpieczenia na życie. To wariant dla grupy osób, zakładów pracy, firm. Dzięki temu stawki ubezpieczenia są dużo niższe i zależne od statystyk zdarzeń w tej grupie.

– indywidualne. Zwykle oferta odnosi się do jednej osoby. W tym wypadku nie możemy liczyć na dodatkowe profity, co oczywiście nie czyni produktu nieopłacalnym.

– ubezpieczenia z IKE. Świetne rozwiązanie dla osób martwiących się o swoja emeryturę i ciężkie czasy, które mogą niebawem nadejść. Taka polisa zabezpiecza nas w okresie dużego bezrobocia, inwalidztwa, niezdolności do pracy, czy innych kryzysów.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne