Stając przed wyborem ubezpieczenia mieszkania, należy pamiętać że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony od wybranego przez nas rodzaju ubezpieczenia. Polisa może chronić na przykład nie tylko przed zalaniem przez sąsiada, ale także przed włamaniem, aktami wandalizmu, pożarem, huraganem, gradem a nawet atakiem terrorystów.

Optymalnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie mieszkania w pełnym zakresie. Jeśli jednak konieczne jest dokonanie wyboru, ważniejsze jest przede wszystkim ubezpieczenie substancji mieszkaniowej (czyli samego mieszkania) od pożaru i innych zdarzeń losowych. To ono stanowi prawdziwą wartość naszego mienia. Strata finansowa w przypadku kradzieży najczęściej jest znacznie mniejsza niż utrata mieszkania w wyniku pożaru czy innego zdarzenia losowego.

Przedmiot ubezpieczenia

Mieszkanie można ubezpieczyć na kilka sposobów. Ubezpieczeniem można objąć:

– substancję mieszkaniową – w tym wypadku ubezpieczyciel pokrywa straty wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia murów oraz stałych elementów mieszkania ( powłoki malarskie, armatura, podłogi, szyby, płyty ceramiczne, na stałe wbudowany sprzęt agd, piece, kominki itp)

– wyposażenie mieszkania – meble, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, sprzęt sportowy, książki a nawet zwierzęta

– odpowiedzialność cywilną – w tym wypadku ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z posiadaniem mieszkania i życiem codziennym. Ubezpieczyciel pokryje za nas szkody np. wynikłe z zalania mieszkanie sąsiadowi jeśli wynika to z naszego zaniedbania.

Większość towarzystw ubezpiecza substancję mieszkaniową od wypadków, które powstały w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych. Takimi zdarzeniami są m. in.: uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie lub osunięcie się ziemi czy lawina. Często jest to narzucone przez bank finansujący zakup mieszkania. Szerszy zakres jednak nie jest znacznie droższy dlatego należy się zastanowić ,czy warto oszczędzać na ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia zwrot kosztów, które zostały poniesione przy usuwaniu skutków uszkodzenia, zniszczenia lub naruszenia substancji mieszkaniowej lub elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie. Allianz pokrywa także koszty zamieszkania w hotelu, jeżeli ubezpieczone mieszkanie w wyniku zajścia zdarzenia objętego ochroną nie nadaje się do zamieszkania.

Dzięki nowoczesnym produktom ubezpieczeniowym takim jak oferowana przez Allianz polisa  MÓJ DOM można natomiast szybko odtworzyć swoje utracone mienie – nawet jeśli w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia zostało ono zniszczone w całości. Takie ubezpieczenie jest zawierane wg wartości odtworzeniowej ( poza sprzętem RTV, AGD i sportowym starszym niż 5 lat), dzięki czemu wypłacone świadczenie pozwala na odkupienie utraconego mienia tej samej jakości i rodzaju a majątek jest ubezpieczony na wypadek wielu zdarzeń, np. nie tylko od uderzenia pioruna, ale także na wypadek przepięcia związanego z wyładowaniami atmosferycznymi lub związanymi z działaniem sieci energetycznej. Tego typu ubezpieczenia można uzupełnić o usługi Home Assistance gwarantujące natychmiastową pomoc w trudnych sytuacjach:

-pomoc hydraulika

-pomoc ślusarza przy niemożności otworzenia drzwi do mieszkania

-naprawa sprzętu RTV / AGD nie starszego niż 7  lat

-assistans medyczny po wypadku domowników

Zwróć uwagę na procedury

Wykupując ubezpieczenie chroniące przed skutkami kradzieży z włamaniem, należy pamiętać o tym, by zabezpieczyć mieszkanie w sposób wymagany przez ubezpieczyciela. Z reguły wymaga się odpowiedniego zabezpieczenia drzwi wejściowe (np. w dwa zamki), a drzwi balkonowe i okna powinny być tak umocowane, osadzone i zamknięte, by nie można było ich wyłamać i wyważyć bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. Ponadto okna i drzwi powinny być w dobrym stanie technicznym.

Odszkodowanie będzie nam się należało wyłącznie wtedy, gdy spełnimy jednocześnie wszystkie określone w umowie wymagania dotyczące zabezpieczenia mieszkania. Stąd tak istotne jest by przed zawarciem umowy zapoznać się z ogólnymi warunkami polisy, w których zawarte są przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia określają nie tylko w jaki sposób jest ustalana wysokość szkody oraz wypłata odszkodowania, ale również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczonego. Jednym z nich jest zgłoszenie szkody np. włamania w wyznaczonym terminie. Oczywiście najlepiej zrobić to natychmiast po wykryciu szkody. Niedotrzymanie tego terminu może być przyczyną zmniejszenia a nawet odmowy wypłaty odszkodowania.

Po wezwaniu policji i przeprowadzenie przez funkcjonariuszy oględzinach mieszkania, warto także zwrócić uwagę na ustalenia zawarte w sporządzanym przez nich protokole oględzin. Jest istotne by znalazły się nim ważne dla ubezpieczyciela informacje, przede wszystkim stwierdzenie, że nastąpiła kradzież z włamaniem. Zapis potwierdzający fakt dokonania włamania z użyciem narzędzi lub siły jest niezbędny by ubezpieczyciel przejął odpowiedzialność za szkodę i w efekcie wypłacił stosowne odszkodowanie.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne