Sezon atrakcyjnych wycieczek zagranicznych w ofercie first minute trwa już od nowego roku. Warto jednak pamiętać, że tanie wycieczki często oznaczają także tanie ubezpieczenie. Nieszczęśliwe zdarzenie podczas takiej podróży – utrata dokumentów, kradzież bagaży, wypadek, może oznaczać najdroższe i najgorsze wakacje w naszym życiu.

Ubezpieczenie wyjazdu za granicę docenimy w razie nieoczekiwanych trudności lub kłopotów zdrowotnych w obcym kraju. Leczenie zagraniczne jest bardzo kosztowne. Wypisanie recepty i kilku minutowa rozmowa z lekarzem w zachodnioeuropejskiej przychodni może kosztować nawet ponad 100 euro. Wezwanie karetki, pogotowia górskiego i wstępne badanie w szpitalu, nie wspominając już o dłuższej hospitalizacji może kosztować kilkukrotnie więcej niż sama, nawet luksusowa wycieczka.

Ubezpieczenia turystyczne Allianz pozwalają na wybór optymalnej oferty dostosowanej do charakteru naszej wycieczki, czego doskonałym przykładem są ubezpieczenia wyjazdu na narty, oraz możliwości finansowych. Współczesne polisy to często rozwiązania modułowe – do podstawy jaką jest najczęściej ubezpieczenie bezpośredniej pomocy medycznej, z łatwością można dobrać pełen pakiet gwarancji. Obejmują one np.:

– pomoc językową i prawną,
– kierowcę zastępczego, w razie gdy ubezpieczony nie jest w stanie prowadzić swojego auta,
– przyjazd i zakwaterowanie dla najbliższych, jeśli zaistnieje konieczność pozostania za zagranicą ze względów zdrowotnych,
– organizację akcji ratowniczych i poszukiwawczych,
– refundację utraconego bagażu,
– odpowiedzialność cywilną.

Decydując się na wakacje z biurem podróży, praktycznie zawsze otrzymujemy w cenie wycieczki ubezpieczenie turystyczne. Ich jakość często jednak odbiega od podstawowych standardów.

Touroperatorzy często zawierają umowy na jak najniższe możliwe sumy ubezpieczenia, aby obniżyć własne koszty. To popularne ponieważ nie ma przepisów, regulujących minimalne sumy ubezpieczenia, które w prawidłowy sposób zabezpieczyłyby interesy wyjeżdżających. A ponieważ ubezpieczenia turystyczne są ubezpieczeniami dobrowolnymi, cena za jaka je kupimy, przekłada się najczęściej na jakość świadczonych usług w ramach tej polisy. W tym przypadku tanie często równa się słabej jakości.

Tymczasem stosunkowo łatwo zweryfikować potencjalnie zbyt ubogą polisę, którą zachwala nam razem z wycieczką jej organizator. Na początek sięgnij do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (powinien ci je udostępnić bez przeszkód twój operator turystyczny) i sprawdź choćby jaką pomoc gwarantuje ci ta polisa w razie wypadku. Koniecznie trzeba zapoznać się z informacjami o tym co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczenia (pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie bagażu, itd.), jakie są limity wypłat i co figuruje w katalogu wyłączeń czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam pomocy lub wypłaty odszkodowania. Ostatecznie sprawdźmy renomę firmy ubezpieczeniowej, obsługującej polisę.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia turystycznego  sprawdź:

– jaki jest zakres i przedmiot odpowiedzialności ubezpieczyciela (za jakie zdarzenie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie),

– listę wyłączeń odpowiedzialności (za co zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania),

– zasady postępowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.

Jeżeli stwierdzimy, że zakres ubezpieczenia zagwarantowany przez biuro podróży jest zbyt mały, lub katalog wyłączeń zbyt duży, nie bójmy się zrezygnować z oferty i poszukać innego ubezpieczyciela by dodatkowo ubezpieczyć się na korzystniejszych warunkach.

Koszt indywidualnej i pewnej gwarancji ubezpieczeniowej jest dziś bardzo niski i wynosi około 1-2 euro za każdy dzień pobytu zagranicą. Nowoczesna, elastyczna budowa większości oferowanych dziś na rynku ubezpieczeń turystycznych, pozwala przy tym zawrzeć umowę niemal błyskawicznie, sprowadzając konieczne formalności do minimum.

Najpopularniejsze opcje/ryzyka, które wykupują osoby planujące wyjazd zagraniczny to:

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
– ubezpieczenie bagażu podróżnego,
– ubezpieczenia kosztów leczenia,
– ubezpieczenie kart płatniczych i rachunków bankowych,
– ubezpieczenie samochodu w podróży (w Kraju i za granicą),
– ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w podróży, anulowanie kosztów pobytu w hotelu, itp.
– wszelkie ubezpieczenia assistance (pomoc w rezerwacji hotelu, biletów lotniczych, pomoc w podróży – wskazówki asystentów, itd.).

 

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne