Zdarzenia dotyczące pracownika:

– niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem;

– uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;

– poważne zachorowanie np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy;

– śmierć;

– śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

– śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego;

– śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;

– inwalidztwo;

-leczenie w szpitalu;

– leczenie operacyjne;

– leczenie powikłań pooperacyjnych;

– niezdolność do racy z powodu choroby zawodowej.

Zdarzenia dotyczące członków rodziny pracownika:

– urodzenie się dziecka pracownikowi;

– poważne zachorowanie współmałżonka;

– uszczerbek na zdrowiu współmałżonka spowodowany wypadkiem;

– poważne zachorowanie dziecka;

– śmierć współmałżonka;

– śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

– śmierć ojca, matki lub teścia, teściowej;

– śmierć dziecka;

– osierocenie dziecka;

– wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne