Ubezpieczenia dla firm Allianz to produkty finansowe dopasowane do potrzeb nowoczesnych organizacji. W tej grupie znajdziesz min: grupowe ubezpieczenia na życie, Allianz opieka zdrowotna, ubezpieczenia NNW, OC, komunikacyjne, dla firm z sektora MSP i finansowe.

Różnorodna oferta Allianz pozwala wybrać pracodawcom programy najbardziej odpowiadające ich oczekiwaniom, oraz stanowiące doskonałe zabezpieczenie dla pracowników.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne Allianz to doskonałe zabezpieczenie dla pracowników i ich rodzin, które zapewnia im wszechstronną opiekę medyczną. Ubezpieczeni pracownicy zyskują szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy, mogą korzystać z bezpłatnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych i leczyć się w prywatnych ośrodkach medycznych.

Z grupowego ubezpieczenia NNW, mogą korzystać grupy (liczące minimum pięć osób)  pracownicy firm, uczniowie, studenci oraz członkowie stowarzyszeń. Zaletą oferty Allianz są wysokie świadczenia przy stosunkowo niskich składkach. Ubezpieczeni mogą korzystać z wielu świadczeń opiekuńczych, wizyt lekarskich w domu, bezpłatnego transportu medycznego, rehabilitacji oraz pokrycia wydatków na leczenie.

>>>więcej o grupowych ubezpieczeniach a życie

Ubezpieczenia w podróży

Allianz proponuje ubezpieczenia podróży służbowych, delegacji i wyjazdów na szkolenia. Polisa chroni przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, choroby lub innego losowego zdarzenia na jakie mogą być narażeni pracownicy w podróży. Ubezpieczenie zapewnia także sprawną pomoc i opiekę ubezpieczyciela.

>>> więcej o ubezpieczeniu w podróży

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Allianz oferuje szeroką ofertę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla firm. Obejmuje ona ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej i posiadania mienia, którą można rozszerzyć by objęła swoim zasięgiem także ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy czy OC pracodawcy. Ubezpieczenia może także chronić członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

>>> więcej o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm

Ubezpieczenia komunikacyjne Allianz dla flot samochodowych, specjalne programy leasingowe i wydłużone gwarancje są indywidualnie dobierane do potrzeb przedsiębiorstw, branży i segmentu rynku w jakich działają .

>>> więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych dla firm

Bezpieczny Biznes

Ubezpieczenie Allianz Bezpieczny Biznes cechuje się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Skierowane jest do przedsiębiorców, którego majątek nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji i 25 mln zł łącznie we wszystkich lokalizacjach. Gwarantujemy ochronę majątku firmy w ramach ubezpieczenia poszczególnych modułów: mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, mienia w transporcie oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Polisę i zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb każdej firmy.

Allianz ma w ofercie kompleksowe i niedrogie polisy ubezpieczeniowe, zapewniające odtworzenie majątku i ochronę OC z tytułu prowadzonej działalności.

>>> więcej o ubezpieczeniu małego i średniego biznesu

Ubezpieczenia ogniowe i techniczne

Nieszczęśliwe przypadki takie jak pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież  nawet zaniedbanie czy błąd pracownika mogą doprowadzić nie tylko do strat finansowych firmy, ale w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Ubezpieczenie przedsiębiorstwa w Allianz to wyeliminowanie ryzyka plajty a nawet utraty zysku.

>>> więcej o ubezpieczeniach ogniowych i technicznych

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenie finansowe Allianz są przeznaczone dla firm, które potrzebują dodatkowych gwarancji towarzystwa ubezpieczeń. Jest ono konieczne w przypadku startu w przetargach lub w specyficznych kontraktach. Polisa ubezpieczenia finansowego może także zastąpić wadium w przetargu, oraz być zabezpieczeniem zapłaty długu celnego lub akcyzy.

>>> więcej o ubezpieczeniu finansowym

Allianz Podatnik – ubezpieczenie obsługi sporów podatkowych

Ubezpieczenie Allianz Podatnik jest zabezpieczeniem na wypadek powstania sporu podatkowego. Bez względu na to czy powstał on w wyniku błędu podatnika czy księgowości, czy też w wyniku różnej interpretacji przepisów podatkowych przez urząd skarbowy. Ubezpieczenie obsługi sporów podatkowych pokrywa koszty związane z procesem prowadzenia sporu.

>>> więcej o ubezpieczeniu obsługi sporów podatkowych

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Allianz doskonale sprawdza się gdy firma chce wykorzystać zalety kredytu kupieckiego. Jego podstawową zaletą jest odroczenie daty, określającej konieczność zapłaty za dostawę towarów oraz usług. Ryzyko tej transakcji bierze na siebie ubezpieczyciel. W imieniu Allianz, za ten produkt odpowiada specjalizujące się w tych ubezpieczeniach Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

>>>więcej o ubezpieczeniu kredytu kupieckiego

Ubezpieczenia transportowe

Przewoźnicy i spedytorzy mogą ubezpieczyć w Allianz każdy ładunek. Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochroną wszystkie rodzaje transportu krajowego i międzynarodowego: morski, samochodowy, lotniczy, kolejowy i żeglugi śródlądowej. Polisa OC zabezpiecza także spedytorów i przewoźników w razie gdy powierzone im przesyłki zostaną uszkodzone lub ulegną zniszczeniu.

>>> więcej o ubezpieczeniu transportowym

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne