Ubezpieczenia ogniowe i techniczne

Ubezpieczenia ogniowe i techniczne

Takie zdarzenia jak pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież czy błędy pracowników mogą zagrozić ciągłości działania firmy a na pewno spowodować ogromne koszty i utratę zysku przedsiębiorstwa. Allianz dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferuje wysokiej jakości rozwiązania i programy ubezpieczeniowe dla firmo a klientom zapewnia bezpłatne doradztwo w trakcie trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku jednostek samorządu terytorialnego

Ubezpieczenie majątku województw, powiatów, miast na prawach powiatu (powiatów grodzkich), gmin lub podmiotów zależnych od tych jednostek zapewnia ochronę od pożaru i innych zdarzeń losowych. Polisa razem z uzupełniającymi klauzulami dodatkowymi, jest idealnie dopasowana do specyfiki działalności podmiotów, którym jest adresowana.

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa to podstawowe ubezpieczenie każdego podmiotu gospodarczego. Allianz Polska ma w ofercie produkty, które można elastycznie dostosować do zakresu ubezpieczenia i innych parametrów, jakich wymaga każdy przedsiębiorca. Oprócz pełnego katalogu możliwych do ubezpieczenia ryzyk nazwanych, ubezpieczeniem można również objąć tzw. „wszystkie ryzyka”.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku jest zabezpieczeniem wysokości planowanego wyniku finansowego firmy, na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ta polisa jest idealnym uzupełnieniem ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny do obecnie jeden z najbardziej newralgicznych części majątku firmy. Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych Allianz zapewnia kompleksową ochronę ich właścicielowi i/lub użytkownikowi w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.

Ubezpieczenie maszyn

Intensywna eksploatacja maszyn zawsze powoduje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, chroni właściciela lub użytkownika parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlanych w Allianz, obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji budowlanych. Polisa pokryje wartość wszystkich szkód w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.

Ubezpieczenie ryzyk montażowych

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji montażowych. Ubezpieczenie Allianz obejmuje szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych. Polisa zawiera także odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk w Allianz zapewnia właścicielowi i/lub użytkownikowi sprzętu, zaplecza lub maszyn budowlanych kompleksową ochronę w przypadku szkód, powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wskutek błędu operatora.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące cię pytanie w naszym poradniku, skontaktuj się z naszym konsultantem!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne