Ubezpieczenie „Allianz Podatnik” czyli ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych, przydaje się gdy pomyłka księgowa lub odmienna interpretacja przepisów podatkowych, doprowadzi do powstania sporu podatkowego. W takich wypadkach ubezpieczenie pokryje wszystkie koszty prowadzenia sporu i wynajęcia specjalistów.

„Allianz Podatnik”, to ubezpieczenie przydatne każdemu przedsiębiorcy. Polski system podatkowy jest bardzo rozbudowany i skomplikowany, co prowadzi do składania ogromnej ilości wniosków o interpretację przepisów podatkowych – często mało spójnych. Ubezpieczenie podatkowe chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów prowadzenia sporów podatkowych, w szczególności kosztów usług profesjonalnego pełnomocnika, reprezentującego podatnika przed właściwymi organ.

Ubezpieczeniem mogą być objęte maksymalnie 3 spory podatkowe w ciągu roku.

Ubezpieczenie „Allianz Podatnik” zapewnia usługi profesjonalnego doradcy podatkowego (w tym sporządzanie pism), reprezentację w postępowaniu przed właściwymi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami i pokrywa koszty postępowania.

Zdarzeniem rozpoczynającym działanie ubezpieczenia jest wszczęcie przez właściwy organ postępowania podatkowego, a także wszczęcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej dotyczącej obowiązków lub zobowiązań podatkowych.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne