Allianz Opieka Szpitalna jest nowym grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym Allianz zapewniającym klientowi organizację i pokrycie kosztów planowych operacyjnych świadczeń szpitalnych, które są rozliczane bezgotówkowo lub refundowane – w zależności od wyboru klienta.

W ramach oferty dostępny jest między innymi szeroki zakres procedur zabiegowych, wielowariantowość oraz usługi assistance, które każdy ubezpieczony otrzymuje w ramach ubezpieczenia niezależnie od wybranego wariantu.

Ubezpieczenie pokrywa koszty planowych operacyjnych świadczeń szpitalnych, które są rozliczane bezgotówkowo lub refundowane – w zależności od wyboru ubezpieczonego. Allianz pokrywa koszty:

– wizyt kwalifikacyjnych przed operacją – o ile są wymagane przez szpital,
– związane z procesem diagnostycznym trwającym od chwili przyjęcia ubezpieczonego do szpitala i dotyczące bezpośrednio planowego zabiegu operacyjnego,
– znieczulenia,
– leków i materiałów opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji,
– opieki lekarsko-pielęgniarskiej,
– operacji chirurgicznej,
– opieki pooperacyjnej trwającej do chwili wypisu ubezpieczonego ze szpitala.

Ubezpieczenie Allianz Opieka Szpitalna to:

– możliwość wykonania zabiegów lub operacji chirurgicznych w komfortowych warunkach szpitali prywatnych lub w szpitalach publicznych, z którymi Allianz podpisał umowę,
– prawo do pobytu w sali maksymalnie dwuosobowej, o ile będzie to możliwe ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego oraz standardy opieki medycznej danego szpitala,
– krótki czas oczekiwania na zabieg – gwarancja wykonania operacji w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o realizację świadczenia szpitalnego i przesłania do Allianz wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji tego świadczenia,
– ponad 530 operacji (zabiegów objętych umową leczenia szpitalnego) w następujących specjalizacjach: chirurgia, ginekologia, okulistyka, kardiologia, laryngologia, ortopedia, urologia,
– trzy warianty zakresu ubezpieczenia do wyboru w zależności od liczby możliwych do wykonania operacji chirurgicznych: 250, 400 lub 530,
– organizacja usługi szpitalnej za pośrednictwem konsultantów Infolinii Medycznej (np. znalezienie najlepszego szpitala, ustalenie najbliższego terminu).

W ramach pakietu assistance ubezpieczony może liczyć na dodatkową pomoc Allianz przed, w trakcie i po pobycie w szpitalu. Ubezpieczyciel zapewnia m.in.:

– transport medyczny do i ze szpitala,
– pomoc domową po pobycie w szpitalu,
– opiekę pielęgniarską po hospitalizacji,
– opiekę nad dziećmi podczas pobytu w szpitalu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o nowym ubezpieczeniu Allianz Opieka Szpitalna pobierz folder ze szczegółowymi informacjami (pdf 237,10 kb) lub skontaktuj się z jednym z naszych agentów.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne