Ubezpieczenie z Klasą Allianz

Ubezpieczenie z Klasą Allianz

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Allianz Ubezpieczenie z Klasą gwarantuje szybką wypłatę odszkodowania, na skutek którego Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Poważne urazy to raczej rzadkie sytuacje. Jednak złamania,poparzenia,rany cięte – to zdarza się często.Wypadków nie możemy przewidzieć, ani im zapobiec, ale możemy zminimalizować ich konsekwencje. Temu właśnie służy Ubezpieczenie z Klasą.

Ubezpieczenie z Klasą jest przeznaczone głównie dla dzieci, przedszkolaków i młodzieży szkolnej, ale także dla studentów oraz osób dorosłych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Ubezpieczenie z Klasą jest dostępne w dwóch wariantach:

Wariant I – dla dzieci i młodzieży

Ponieważ wypadki u dzieci nie pozostawiają zazwyczaj konsekwencji w postaci trwałych uszczerbków, a rany szybko się goją, Allianz wprowadził dla tej grupy specjalną Tabelę oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu, według której wypłata następuje za sam fakt zaistnienia zdarzenia.

Tabela ta zawiera nie tylko ocenę złamań, oparzeń czy odmrożeń, ale także bardzo poważnych urazów,takich jak np. utrata wzroku.

Wariant dla dzieci i młodzieży w zakresie podstawowym obejmuje:

• świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

• podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – wysoka wypłata w razie poważnego urazu,

• świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

• świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów – w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Wariant II – dla osób dorosłych

Allianz gwarantuje osobom dorosłym wypłatę świadczenia według nowoczesnej i obiektywnej Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Wariant dla osób dorosłych w zakresie podstawowym obejmuje:

• świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

• podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – wysoka wypłata w razie poważnego urazu,

• świadczenie na wypadek śmierci – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

• przeszkolenie zawodowe inwalidów – świadczenie w wysokości 25% sumy ubezpieczenia

W ramach Ubezpieczenia z Klasą dostępny jest również szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych, pomocnych zarówno w sytuacjach, gdy wystąpi poważny uszczerbek na zdrowiu, jak i w razie wystąpienia drobnego wypadku. Za niewielką

dopłatą możesz uzupełnić zakres ochrony ubezpieczeniowej o ważne dla Ciebie świadczenia m.in.:

• refunkację kosztów leczenia,

• świadczenia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

• zasiłek szpitalny i świadczenia z tytułu operacji,

• świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

• świadczenie z tytułu poważnego zachorowania.

Świadczenia dodatkowe dostępne tylko dla osób dorosłych:

• świadczenie na wypadek zawału serca albo udaru mózgu,

• świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

 

Ubezpieczenie z Klasą to również szereg korzyści dodatkowych:

• bardzo szeroki zakres ochrony,

• możliwość wyboru formy ubezpieczenia – imiennej lub bezimiennej,

• 25% zniżki na kurs pierwszej pomocy, organizowany przez firmę EmerMed,

• możliwość zwolnienia z opłaty składki dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej,

• bardzo prosta obsługa ubezpieczenia,

• bardzo szybka i sprawna wypłata świadczeń, natychmiast po zaistnieniu zdarzenia,

• ocena uszczerbku na zdrowiu dla dzieci i młodzieży bez komisji lekarskiej,

• specjalnie przygotowana dla dzieci nowoczesna tabela oceny uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem dla placówek oświatowych, skontaktuj się z naszą agencją.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne