W ofercie Allianz jest zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu, jak również ubezpieczenie Autocasco, które zadziała w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu i jego wyposażenia. Jeśli zdarzy się nam wypadek lub awaria w trasie, idealną pomocą okaże się usługa assistance.
Allianz gwarantuje sprawne i szybkie realizowanie zobowiązań. Allianz został trzykrotnie nagrodzony  Złotym Zderzakiem, dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego, które najsprawniej obsługuje szkody komunikacyjne.

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC  Allianz przyda się każdemu posiadaczowi samochodu i kierowcy. Jeśli prowadząc pojazd, wyrządzimy komuś szkodę, jej wartość pokryje za nas ubezpieczyciel. Bezpłatnym dodatkiem do obowiązkowego ubezpieczenia OC jest „Mini Car Assistance”, który może nam pomóc, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji podczas podróży.

>>> więcej o ubezpieczeniu OC

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie Autocasco Allianz, jest dopasowane do potrzeb każdego klienta. Umożliwia elastyczny wybór zakresu ubezpieczenia a do każdej polisy w pełnym wariancie przysługuje bezpłatna ochrona „Car Assistance”.

>>> więcej o ubezpieczeniu AC

Car Assistance

Ubezpieczenie Car Assistance Allianz daje gwarancję całodobowej opieki nad kierowcą i właścicielem pojazdu. Ubezpieczony może liczyć na natychmiastową pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży samochodu w Polce i w krajach gdzie obowiązują regulacje „Zielonej Karty”.

>>> więcej o Car Assistance

Mini Car Assistance

Ubezpieczenie Mini Car Assistance jest bezpłatną opcją, która zostają objęci posiadacze ubezpieczenia OC. Świadczenia w ramach Mini Car Assistance obejmują min. holowanie, naprawy na drodze, pomoc w wynajmie pojazdu zastępczego a nawet rezerwacja biletów lub hotelu. Ochrona działa 24 godziny na dobę.

>>> więcej Mini Car Assistance

NNW kierowcy i pasażera

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Allianz pozwala czuć się bezpiecznie kierowcy i pasażerowi. NNW – na wszelki wypadek w podróży.

>>> więcej o ubezpieczeniu NNW

OC graniczne

Ubezpieczenie OC graniczne to obowiązkowa polisa dla każdego właściciela samochodu zarejestrowanego za granicą, które porusza się po Polsce, lub przebywa na teranie naszego kraju bez ważnego ubezpieczenia OC.

>>> więcej o OC granicznym

Zielona karta

Zieloną Karta jest popularnym ubezpieczeniem OC, które pokryje szkody jakie spowodujemy prowadząc samochód za granicą. Mimo że Zielona Karta jest coraz mniej popularna, to wciąż są kraje na terenie których obowiązuje. Zielona Karta w Allianz jest bezpłatnym elementem pakietu ubezpieczenia OC.

>>> więcej o Zielonej Karcie

Przedłużona gwarancja – ubezpieczenie kosztów naprawy samochodów

Przedłużona gwarancja w Allianz jest dostępna w wybranych sieciach dealerskich jak dodatkowe ubezpieczenie kosztów naprawy używanego samochodu. Dzięki przedłużonej gwarancji w Allianz, otrzymujemy dodatkowy rok, dwa a w wybranych programach nawet trzy lata zwrotu kosztów poniesionych z tytułu awarii lub uszkodzenia naszego samochodu.

>>> więcej o przedłużonej gwarancji

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej w Allianz daje gwarancję profesjonalnej pomocy właścicielowi samochodu, któremu mogą grozić wysokie koszty ewentualnych spraw sądowych wiążących się z posiadaniem lub użytkowaniem samochodu. Dzięki ochronie prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Allinaz, możesz liczyć na szybką pomoc fachowców i zwrot kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym.

>>> więcej ochronie prawnej

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne