Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) kierowcy i pasażerów jest doskonałym uzupełnieniem dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco Allianz. Ubezpieczenie NNW jest przeznaczone dla kierowcy lub kierowcy i pasażerów samochodu, który jest zarejestrowany w Polsce.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW Allianz?

Polisa ubezpieczeniowa NNW Allianz chroni od następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu w kraju oraz za granicą. Dotyczy wypadków związanych z z ruchem pojazdu, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku, podczas zatrzymania i postoju pojazdu oraz jego naprawy.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem NNW w Allianz skontaktuj się z nami!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne