Ubezpieczenie OC graniczne Allianz to obowiązkowe rozwiązanie dla właścicieli pojazdów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi, którzy wjeżdżają lub przebywają na terytorium Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

Co zapewnia ubezpieczenie OC graniczne?
Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podstawą ubezpieczenia OC granicznego jest ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152)

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne