Ubezpieczenie Ochrona Prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych Allianz zapewnia właścicielowi samochodu pomoc w przypadku gdy będzie narażony na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu. Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewni kierowcy refundację kosztów spraw sądowych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla klientów, którzy wykupili ubezpieczenie OC lub Autocasco w Allianz Polska. Ochroną objęty jest właściciel lub posiadacz pojazdu mechanicznego, oraz każda osoba jako uprawniony kierowca albo pasażer pojazdu mechanicznego, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do dokumentu ubezpieczenia.

Co zapewnia ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie to przyda się w następujących sytuacjach:
– przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, np. gdy:
klient bezskutecznie domaga się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawcą wypadku, (np. spór dotyczy wysokości szkody czy stopnia przyczynienia się ubezpieczonego),
– ubezpieczony nie wie od kogo, ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania;
– przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy lub holowania, – przy dochodzeniu roszczeń związanych z rękojmią albo gwarancją fabrycznie nowego pojazdu, np. gdy okazuje się, że nowy pojazd ma wady, a sprzedawca odmawia usunięcia tych wad;
– w postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia,
– w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego..

Allianz w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych refunduje następujące koszty:
– koszty adwokata, albo radcy prawnego,
– koszty sądowe np.: opłaty sądowe, koszty biegłych oraz tłumaczy),
– koszty procesu należne stronie przeciwnej,
– koszty postępowania egzekucyjnego,
– opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
– koszty poręczenia majątkowego w formie nieoprocentowanej pożyczki,
– koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,
– koszty podróży do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo było obowiązkowe.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczenie Ochrona Prawna w Allianz skontaktuj się z nami!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne