OWU ubezpieczenia OC osób wykonujących zawód medyczny
Zasady zawierania ubezpieczeń OC podmiotów leczniczych

Od stycznia tego roku obowiązuje nowe prawo związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami OC lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce. W miejsce kilku dotychczas obowiązujących ubezpieczeń, ustawodawca wprowadził jedno obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Zmiana legislacyjna weszła w życie 1 stycznia 2012, na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów opublikowanych 30 grudnia 2011 roku. Zgodnie z jej przepisami podmiot wykonujący działalność leczniczą (podmiot leczniczy) jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital – obowiązek zawarcia dodatkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Nowe przepisy obowiązują dotychczasowe ZOZy, szpitale oraz lekarzy lub pielęgniarki posiadający zarejestrowaną praktykę lekarską lub pielęgniarską. Nowym obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC zostały także objęte pozostałe zawody medyczne (ratownicy, rehabilitanci itp.), które choć nie mają statusu podmiotu leczniczego, to wykonują działalność leczniczą.

OC obowiązkowe lekarza zapewnia mu ochronę ubezpieczeniową w następstwie popełnienia błędu w wykonywaniu czynności zawodowych. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie poszkodowanemu pacjentowi do wysokości sumy gwarancyjnej, na jaką ubezpieczony był lekarz.

Jednak określone przez ustawodawcę wysokości sum gwarancyjnych nie są gwarancją uniknięcia pełni finansowej odpowiedzialności lekarza, w przypadku gdy poziom zasądzanych odszkodowań będzie wyższy niż suma ustawowa.

Allianz proponuje by objęci ustawą lekarze, konsultowali się ze swoim ubezpieczycielem i sprawdzili czy ich ubezpieczenie jest dla nich odpowiednie. W wielu przypadkach może się okazać, że warto rozważyć wykupienie dodatkowej polisy. Jej rozszerzenie o dobrowolne OC uzupełni zakres ubezpieczeń obowiązkowych tak, by ochrona ubezpieczeniowa odpowiadała realnemu poziomowi ryzyka w zawodzie medycznym.

Ponadto dobrowolnego zawodowego OC potrzebują także osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie i kontrakt (te na kontrakt jeśli nie mają z NFZ podpisanej umowy) farmaceuci, rehabilitanci.

Ubezpieczenie w Allianz dla lekarzy i pielęgniarek pozwala rozszerzyć zakres ochrony na takie przypadki jak oskarżenie o uchybienie prawom pacjenta i niedochowanie tajemnicy lekarskiej. Specjalistyczne programy gwarantują także ochronę w razie przypadkowego zakażenia wirusem HIV lub WZW podczas wykonywania czynności medycznych ( tzw ekspozycja zawodowa), Dobrym uzupełnieniem polisy jest również ubezpieczenie ochrony prawnej, które pomoże zminimalizować i urealnić wysokość roszczeń a nawet uniknąć drogi sądowej oraz ochrona prawno podatkowa.

Allianz ma także atrakcyjne, spełniające wysokie oczekiwania rozwiązania dla właścicieli NZOZ. W ich skład wchodzą ubezpieczenie dobrowolne lub obowiązkowe poszerzone o usługi o OC podwykonawców, OC najemcy i OC Pracodawcy, OC mienie w pieczy. Allianz oferuje także doskonały pakiet ubezpieczenia grupowego dla lekarzy i pracowników placówek medycznych „Rodzina Medica” – już od dwóch osób w grupie.

Jeśli jesteś lekarzem i potrzebujesz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej – obowiązkowego lub indywidualnego, skontaktuj się z naszym doradcą:

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne