OC dla nauczycieli to przydatne ubezpieczenie dla osób wykonujących ten odpowiedzialny zawód. Nauczyciel może nieumyślnie spowodować szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu placówki oświatowej, w której pracuje. Ubezpieczenie OC chroni go przed koniecznością poniesienia kosztów takich zdarzeń.

OC dla nauczycieli można wykupić wraz z grupowym ubezpieczeniem NNW dzieci lub grupowym ubezpieczeniem na życie dla pracowników oświaty.

Allianz chroni ubezpieczonego w sytuacji gdy prawo nakazuje mu naprawienie szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej, przez spowodowanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie) lub uszkodzenia bądź zniszczenia mienia (szkoda na mieniu).

Ubezpieczenie OC dla nauczyciela jest oferowane w pakiecie razem z Allianz Rodzina, NNW, OC w życiu prywatnym na bardzo preferencyjnych warunkach.

Jeśli jesteś nauczycielem i szukasz dobrego ubezpieczenia zawodowego dla siebie, skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne