Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, to doskonałe zabezpieczenie na wypadek takich sytuacji w codziennym życiu, w których możesz nieumyślnie spowodować jakąś szkodę. Kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób fizycznych w życiu prywatnym, to oferta odpowiednia dla każdego.

To ubezpieczenie jest w szczególności polecane dla właścicieli nieruchomości i osób, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.

Posiadanie polisy OC zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu.
Polisa OC to niezwykle szeroki zakres ubezpieczenia, wynikający z możliwości zakupu umów dodatkowych. Umowę ubezpieczeniową możesz zawrzeć na 1 rok, 2 lub 3 lata i wybrać jedną z trzech sum gwarancyjnych w wysokości: od 100 tys. do 300 tys. zł.

Szeroki zakres odpowiedzialności Allianz Polska w stosunku do wysokości składki obejmujący m.in.: pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów, kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, kosztów obrony sądowej, udzielenie niezbędnej pomocy prawnej.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym, zadzwoń do naszego konsultanta!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne