Popularna Zielona Karta czyli ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem pojazdu za granicą choć ma coraz mniejsze zastosowanie, jest nadal wymagane na terenie niektórych krajów . Zielona Karta Allianz jest oferowana bezpłatne w ramach standardowego ubezpieczenia OC, jako rozszerzenie ochrony.

Co zapewnia ubezpieczenie Zielona Karta?

Zielona Karta stanowi ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego. Chroni przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, które możemy spowodować kierując samochodem poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Zielona Karta Allianz skontaktuj się z nami!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne