IKE z polisą ubezpieczeniową to obecnie najlepsza forma indywidualnego oszczędzania na emeryturę lub inny dowolny długoterminowy cel. Jej podstawową zaletą jest zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych. Polisa IKE Specjalnie dla Ciebie to także dodatkowa ochrona programu oszczędzania na wypadek: – pogorszenia się stanu zdrowia – bezrobocia – inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

IKE w postaci ubezpieczenia na życie to dobra opcja dla każdego, kto chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych lub chce oszczędzać bez konieczności płacenia tzw. podatku Belki. Zawarcie ubezpieczenia nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich. Jedynym warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub zgoda na do obciążanie rachunku czyli stałe polecenie zapłaty.

Co zapewnia ubezpieczenie IKE z polisą ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie z IKE pozwala oszczędzać bez obawy płacenia tzw. podatku Belki czyli podatku od zysków kapitałowych (19%). Oszczędności są gromadzone na dwóch różnych kontach: nieopodatkowanym IKE oraz koncie swobodnego dostępu (KSD), gdzie lokuje się nadwyżki oszczędności.

Ubezpieczenie jest dobrą ochroną na wypadek inwalidztwa i pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku bezrobocia.

Zyski z IKE nie podlegają opodatkowaniu spadkowemu. Pozwala także swobodnie wybierać spośród oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Allianz. Do zawarcia umowy wystarcza minimum formalności – nie są konieczne np.: badania lekarskie.

Jeśli jesteś zainteresowany IKE z polisą ubezpieczeniową Allianz, skontaktuj się z naszą agencją.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne