Pakiet Bezpieczne Życie to grupowe ubezpieczenie na życie, do którego możesz przystąpić indywidualnie. Zapewnia całodobowy dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych, ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób objętych ubezpieczeniem za bardzo niską składkę.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczne Życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

  • Jest zainteresowany wszechstronną ochroną życia i zdrowia swojego i najbliższych,
  • Chce korzystać z szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych,
  • Ma ukończone 16 lat i nie ma ukończonych 69 lat niezależnie od wykonywanej pracy i zawodu oraz formy zatrudnienia.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

Program Pakiet Bezpieczne Życie może być doskonałym dopełnieniem indywidualnego ubezpieczenia na życie, które nigdy nie będzie w stanie zaoferować tak szerokiej ochrony. Oferuje on:

  • Możliwość wyboru pakietu dla każdego Klienta niezależnie od jego sytuacji życiowej;
  • Wszechstronna, solidna ochrona dla klienta oraz jego bliskich za niewspółmiernie niską składkę – od 42 zł miesięcznie w zależności od wybranej opcji;
  • Zwiększenie świadczeń na wypadek śmierci, śmierci w wyniku wypadku lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego z łączną maksymalną wypłatą nawet do 300 000 zł;
  • Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, konieczności podjęcia leczenia w szpitalu, przeprowadzenia operacji czy nawet w razie wystąpienia powikłań pooperacyjnych;
  • Dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych dla całej rodziny;
  • Zabezpieczenie dla dziecka w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu osierocenia dziecka lub w postaci renty dla dziecka;
  • Minimum formalności i Indywidualny certyfikat już podczas pierwszego spotkania – brak badań, jedynie oświadczenie o stanie zdrowia zawierające 5 pytań.
Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne