Plan na dziś i jutro to ubezpieczenie dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w razie choroby, wypadku lub śmierci oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Ubezpieczenie Plan na dziś i jutro łączy funkcje ochronne dostarczane przez umowy dodatkowe z oszczędzaniem.

Plan na dziś i jutro daje ci możliwość zatroszczenia się o życie i zdrowie swoje oraz bliskich w ramach jednej polisy – ochroną można objąć jednego lub dwóch małżonków lub partnerów oraz nieograniczoną liczbę ich dzieci. Nowy produkt to systematyczne oszczędzanie na przyszłość na dowolny cel, przejrzystość kosztowa, dzięki której wiesz ile przeznaczasz na oszczędzanie, a ile na ochronę oraz dostęp do szerokiego pakietu usług Assistance w wersji rodzinnej przy zakupie umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie.

Plan na dziś i jutro to produkt modułowy. Składa się z umowy głównej oraz bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych rynkowo umów dodatkowych takich jak :

– 36 poważnych zachorowań. W razie zdiagnozowania u Ciebie jednej z określonych poniżej chorób otrzymasz pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć np. na pokrycie kosztów leczenia lub podniesienie jego standardu. Wypłata świadczenia następuje każdorazowo w sytuacji wystąpienia kilku niezwiązanych ze sobą zachorowań. Są to:

 • Zawał serca
 • Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
 • Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki
 • Operacja aorty
 • Udar mózgu
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba
 • Łagodny guz mózgu
 • Zakażenie wirusem HIV
 • Oparzenia skóry
 • Całkowita utrata wzroku
 • Całkowita utrata słuchu
 • Całkowita utrata mowy
 • Anemia aplastyczna wymagająca leczenia
 • Nowotwór
 • Niewydolność nerek
 • Przeszczep
 • Schyłkowa niewydolność wątroby
 • Śpiączka
 • Przeszczep tętnicy płucnej
 • Kardiomiopatia
 • Paraliż
 • Postępujące porażenie nadjądrowe
 • Choroba Alzheimera
 • Zapalenie mózgu
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
 • Łagodny guz rdzenia
 • Choroba neuronu ruchowego
 • Ostra niewydolność wątroby
 • Cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu
 • Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
 • Tężec o ciężkim przebiegu
 • Zatorowość płucna
 • Przewlekła niewydolność oddechowa
 • Pierwotne nadciśnienie płucne

– leczenie szpitalne wypadkowe i chorobowe do 500 zł /dzień – szpitale polskie i zagraniczne
– niezdolność do samodzielnej egzystencji
– leczenie operacyjne
– zgon w wypadku

Więcej informacji o świadczeniach dodatkowych znajdziesz w OWU Plan na dziś i jutro.

Głównym celem umowy podstawowej jest gromadzenie kapitału poprzez inwestycję w szeroki wachlarz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz zapewnienie minimalną ochronę na wypadek śmierci jednego lub dwóch Ubezpieczonych. Umowa inwestycyjna to nowoczesna i bardzo konkurencyjna oferta – nie ma górnego limitu wieku przystąpienia do ubezpieczenia i umożliwia wpłacanie składek doraźnych w dowolnej wysokości. Zapewnia także szeroką ofertę funduszy między którymi możesz bez limitów i bezpłatnie przenosić środki i zmieniać alokację składki. Allianz oferuje również wyjątkowo konkurencyjne opłaty za wykup całkowity z rachunku podstawowego oraz brak opłat za wykup z rachunku swobodnego dostępu. Po drugiej rocznicy polisy możesz zadecydować o bezpłatnych i dowolnie częstych wykupach częściowych.

Drugi moduł to ubezpieczenie na życie (terminowe lub bezterminowe) – umowa dodatkowa zapewniająca ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonych. Do pozostałych modułów zaliczają się pozostałe umowy dodatkowe dla dorosłych rozszerzające zakres ochrony (życia lub zdrowia) oraz umowy dodatkowe dla dzieci. Umowy dodatkowe mogą być dołączane lub odłączane w trakcie trwania ubezpieczenia.

Produkt jest dostępny przez platformę e-serwis. W ten sposób możesz łatwo sprawdzić stan rachunku jednostek, danych dotyczących ubezpieczenia, zlecenia operacji przeniesienia środków i zmiany alokacji.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Allianz dla twojej firmy, skontaktuj się z naszym doradcą.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne