Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie z pakietem ochronnym

Plan pełnej ochrony to indywidualne, terminowe ubezpieczenie na życie z pakietem ochronnym. Polisa na życie jest potrzebna szczególnie wtedy, gdy zarobki ubezpieczonego stanowią znaczną część dochodu rodziny. Pozwala ona zabezpieczyć spłatę zobowiązań finansowych – kredytu, pożyczki gdyby Ciebie zabrakło. Wypłata ubezpieczenia umożliwi bliskim uregulowanie zobowiązania i zabezpieczy przyszłość. Świadczenie jest zwolnione z podatków od zysków oraz z podatku spadkowego.

Plan pełnej ochrony pozwala również stworzyć indywidualny pakiet ochronny dla ubezpieczonego – w razie choroby lub wypadku. To produkt modułowy i składa się z umowy głównej oraz bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych rynkowo umów dodatkowych takich jak :

– 36 poważnych zachorowań. W razie zdiagnozowania u ciebie jednej z określonych poniżej chorób otrzymasz pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć np. na pokrycie kosztów leczenia lub podniesienie jego standardu. Wypłata świadczenia następuje każdorazowo w sytuacji wystąpienia kilku niezwiązanych ze sobą zachorowań. Są to:

 • Zawał serca
 • Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
 • Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki
 • Operacja aorty
 • Udar mózgu
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba
 • Łagodny guz mózgu
 • Zakażenie wirusem HIV
 • Oparzenia skóry
 • Całkowita utrata wzroku
 • Całkowita utrata słuchu
 • Całkowita utrata mowy
 • Anemia aplastyczna wymagająca leczenia
 • Nowotwór
 • Niewydolność nerek
 • Przeszczep
 • Schyłkowa niewydolność wątroby
 • Śpiączka
 • Przeszczep tętnicy płucnej
 • Kardiomiopatia
 • Paraliż
 • Postępujące porażenie nadjądrowe
 • Choroba Alzheimera
 • Zapalenie mózgu
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
 • Łagodny guz rdzenia
 • Choroba neuronu ruchowego
 • Ostra niewydolność wątroby
 • Cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu
 • Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
 • Tężec o ciężkim przebiegu
 • Zatorowość płucna
 • Przewlekła niewydolność oddechowa
 • Pierwotne nadciśnienie płucne

 

– leczenie szpitalne wypadkowe i chorobowe do 500 zł /dzień – szpitale polskie i zagraniczne
– niezdolność do samodzielnej egzystencji
– leczenie operacyjne
– zgon w wypadku

Zakres ubezpieczenia

Plan pełnej ochrony pozwala objąć ubezpieczeniem nie tylko życie, ale także zdrowie. Odpowiednio dobierając umowy, można sobie zapewnić finansowe wsparcie w razie wypadku lub choroby (świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu oraz wypłata w razie leczenia operacyjnego). Można również zadbać o wypłatę w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku zachorowania. Ubezpieczenie zapewnia również dostęp do drugiej diagnozy lekarskiej najlepszych specjalistów i leczenia za granicą określonych poważnych zachorowań (Best Doctors). Zawierając umowy dodatkowe, można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o rentę w razie śmierci Ubezpieczonego oraz doskonałe assistance.

Składka ubezpieczenia

Składkę można opłacać regularnie lub jednorazowo. Wysokość sumy ubezpieczenia wybiera się samodzielnie przy zawieraniu umowy. Można ją zmienić w trakcie trwania umowy.
Ustalając wysokość sumy ubezpieczenia, warto skorzystać z pomocy agenta!

Dla kogo jest Plan pełnej ochrony?

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Plan pełnej ochrony jest odpowiednie dla osób, które:

– posiadają zobowiązania finansowe i potrzebują zabezpieczenia przyszłości swoich najbliższych

– chcą zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku, poważnego zachorowania czy niezdolności do samodzielnej egzystencji

– mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 70 lat.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne