Tradycyjne ubezpieczenia na życie Allianz to polisy, których główną rolą jest zapewnić ochronę i świadczenia najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale spełniają także funkcje oszczędnościowe. Wypłata świadczenia umożliwia spłatę zobowiązań – kredytów oraz podatków spadkowych. W grupie tradycyjnych ubezpieczeń na życie są polisy, które pozwalają gromadzić kapitał na przyszłość, wypłacany, np. po osiągnięciu przez Ciebie określonego wieku.

Tradycyjne ubezpieczenia na życie w Allianz można rozszerzyć o dodatkowe świadczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwa, poważnego zachorowania i na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ta polisa na życie jest doskonałym zabezpieczeniem kredytu, pożyczki lub leasingu. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest skuteczną ochroną ubezpieczeniową o gwarantowanej, wysokiej sumie oraz niskiej składce, którą można opłacać regularnie lub jednorazowo. Wysokość sumy ubezpieczenia można wybrać samemu przy zawieraniu umowy. Jest ona wypłacona w razie śmierci lub w wypadku zdarzenia objętego umową dodatkową – w razie poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

To ubezpieczenie pozwala korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym gromadzeniu kapitału na przyszłość w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej. Polisa jest dostępna w trzech wariantach o różnym stosunku części ubezpieczeniowej do oszczędnościowej. To ty ustalasz poziom ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenie edukacyjne pozwala zbudować kapitał, który będzie stanowił doskonałe wsparcie finansowe w kolejnych etapach edukacji twojego dziecka. Polisę posagową można także rozbudować o umowy dodatkowe, rozszerzające ochronę ubezpieczeniową o nowe poziomy.

Life Casco – roczna polisa na życie

Roczna, kompleksowa polisa na życie może kosztować w Allianz zaledwie 50 zł miesięcznie. Do jej zawarcie nie potrzeba także badań lekarskich a wszystkie formalności sprowadzono do minimum – wystarczy podpis i wpłata składki. Suma ubezpieczenia „Life Casco” wynosi 100 000 zł na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie można odnowić po roku, można także wykupić, aż pięć takich polis, podnosząc tym samym sumę ubezpieczenia do pół miliona zł.

Jeśli jesteś zainteresowany tradycyjnym ubezpieczeniem na życie Allianz skontaktuj się z naszym konsultantem.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne