Grupowe ubezpieczenia NNW to oferta dla minimum pięcioosobowych grup. Z grupowych ubezpieczeń NNW w Allianz mogą korzystać pracownicy firmy, uczniowie, studenci oraz członkowie stowarzyszeń.
NNW to niezwykle korzystna forma ubezpieczenia. Przy niewysokiej składce, zapewnia wypłatę odpowiednich świadczeń wysokość składki jest uzależniona od ilości ubezpieczonych osób – im jest ich więcej w ramach jednej umowy ubezpieczenia, tym jest ona niższa.

To ubezpieczenie daje ubezpieczonym dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych, domowych wizyt lekarza i pielęgniarki, usług transportu medycznego, pomocy w rehabilitacji, oraz pokrycia kosztów leczenia.

W ramach grupowego NNW Allianz można ubezpieczyć również najbliższą rodzinę – współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego.

Głównymi zaletami ubezpieczenia grupowego NNW są m.in: najdłużej wypłacany zasiłek szpitalny (do 365 dni), dopasowanie oferty do oczekiwań klienta, możliwość zawieszenia odpowiedzialności na 3 miesiące w grupowych ubezpieczeniach zawodowych, możliwość rozliczania składki na koniec okresu ubezpieczenia i możliwość rozłożenia składki na raty.

Jeśli jesteś zainteresowany grupowymi ubezpieczeniami NNW skontaktuj się z przedstawicielem naszej agencji:

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne