Ubezpieczenie NNW chroni przed trudnymi do przewidzenia i dotkliwymi skutkami wypadków i nieszczęśliwych wydarzeń. Allianz Polska jako jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz najdłużej wypłaca zasiłek szpitalny.

Ubezpieczenie NNW indywidualne to dobra opcja dla każdego, kto pragnie ochrony przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyć się może osoba samotna, pozostają w związku małżeńskim lub nieformalnym, mająca dzieci na utrzymaniu i która nie ukończyła 60. roku życia (w wypadku kontynuacji możliwe jest objęcie ochroną także osób do 70. roku życia).

Co zapewnia ubezpieczenie NNW indywidualne?

Indywidualne ubezpieczenie NNW jest finansową pomocą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku.
Zakres świadczeń można dowolnie kształtować a w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Allianz, jako jedyny na rynku, gwarantuje wypłatę podwójnego świadczenia i daje możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia.

Do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych dołączone są świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie Polski. Polisa może opiewać na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW oferuje bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu) a w ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem NNW skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne