Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz są dostosowane do twojego trybu życia prywatnego i zawodowego. W ofercie ubezpieczeń Allianz są polisy OC w życiu prywatnym i zawodowym dedykowane m.in.: lekarzom, nauczycielom i księgowym. Zakres ochrony OC obejmuje wszystkie sytuacje, w których nieumyślnie spowodowaliśmy jakąś szkodę.

OC w życiu prywatnym

W codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę. W takich chwilach przydaje się kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

>>> więcej o OC w życiu prywatnym

OC zawodowe

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego są uregulowane Rozporządzeniem Ministra Finansów. Zawodowe OC jest wymagane dla osób i podmiotów wykonujących szczególnie odpowiedzialne, wiążące się z koniecznością posiadania stosownych uprawnień zawody.

>>> więcej o OC zawodowym

OC nauczycieli

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli, to produkt specjalnie przystosowany dla tej grupy zawodowej. Polisa OC chroni nauczyciela jeśli w trakcie swojej pracy, nieumyślnie spowoduje szkody na osobie lub własności szkoły, w której jest zatrudniony.

>>> więcej o OC dla nauczycieli

OC lekarza

Ubezpieczenia obowiązkowe OC lekarza zapewnia mu ochronę ubezpieczeniową w następstwie popełnienia błędu w wykonywaniu czynności zawodowych. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie poszkodowanemu pacjentowi do wysokości sumy gwarancyjnej, na jaką ubezpieczony był lekarz.

>>> więcej o OC dla lekarzy

OC księgowego

Ubezpieczenie OC dla księgowego to oferta dla osób, których praca jest bardzo odpowiedzialna bo związana z finansami firmy. Polisa odpowiedzialności cywilnej Allianz chroni księgowego, jeśli w w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości jest zmuszony ponieść koszty związane z narzuconymi odszkodowaniami, koniecznością wynajęcia ekspertów oraz ewentualnego postępowania karno-skarbowego.

>>> więcej o OC dla księgowych

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne