Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców „Traper” to oferta dla osób podróżujących poza krajem swojego zamieszkania. Ochrona może obejmować Polskę, terytoria państw należących do układu z Schengen czy też terytoria wszystkich państw świata. Ogromną zaletą ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców jest brak konieczności przyjeżdżania na komisję lekarską do Polski w wypadku wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie turystyczne przeznaczone jest dla cudzoziemców, którzy przebywają służbowo lub prywatnie w Polsce lub za granicą lub są klientami biur podróży.

Kompleksowa oferta ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców zawiera:
pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania (KLA),
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (NNW),
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy (OC/O i OC/R),
ubezpieczenie ryzyka utraty, zniszczenia czy opóźnienia bagażu podróżnego (BP),
ubezpieczenie ryzyka utraty i zniszczenia sprzętu sportowego (SS),
ubezpieczenie ryzyka odwołania imprezy turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu (O/R),
pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu (O/H),
pokrycie kosztów rezygnacji z biletu (O/L).

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców „Traper”?

Ubezpieczenie pozwala szybko skorzystać z fachowej pomocy Centrum Operacyjnego w razie jakiegokolwiek wypadku czy zachorowania w trakcie m.in. podróży, pracy, szkolenia czy imprezy integracyjnej.
Wyszkolony zespół operatorów i lekarzy spieszy z pomocą przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Bieżący nadzór Centrum Operacyjnego nad obsługą medyczną ubezpieczonego, co zwalnia z konieczności np. szukania odpowiedniego specjalisty, szpitala, środków transportu.

Ubezpieczenie pokrywa koszty udzielenia pomocy, co zwalnia od konieczności wydawania własnych pieniędzy i późniejszego ubiegania się o refundację.

Ubezpieczenie można elastycznie dopasować do własnych potrzeb.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem turystycznym dla cudzoziemców lub chcesz wiedzieć o nim więcej – skontaktuj się z naszym konsultantem!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne