Wykupienie ubezpieczenia podróżnego na wyjazd narciarski lub snowboardowy to coraz powszechniejsza praktyka. Wybierając polisę warto pamiętać o jej ważnej części– ubezpieczeniu OC.

Większość uprawiających sporty zimowe, dba o odpowiednie ubezpieczenie. Świadomość poniesienia ogromnych kosztów związanych z wypadkiem w górach, szczególnie za granicą gdzie koszty akcji ratunkowej, nie licząc kosztów leczenia, mogą sięgnąć nawet 50 tysięcy złotych, skutecznie przekonała na do zakupu odpowiedniej polisy.

Warto jednak pamiętać o tym, by sprawdzić czy nasze ubezpieczenie ma w pakiecie zawarte również OC czyli ubezpieczenie za szkody wyrządzone osobom trzecim. Dobry pakiet ubezpieczenia na narty i snowboard, które każdy miłośnik sportów zimowych wyjeżdżający za granicę powinien mieć, powinno zawierać:

– ubezpieczenie kosztów leczenia,

– ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,

– ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa górskiego,

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

– ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim,

– ubezpieczenie sprzętu sportowego,

– usługi Assistance.

W przypadku wyjazdów do krajów europejskich, niektórzy mają wątpliwości do wykupywania polisy od kosztów leczenia. W Unii oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii obowiązuje prawo do darmowego korzystania ze świadczeń medycznych, zagwarantowane przepisami wspólnotowymi ujętymi w Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej bezpłatnie w regionalnych oddziałach NFZ. Dokument ten jednak nie zapewnia ani pokrycia kosztów ratownictwa na stoku, ani transportu do Polski po wypadku. W dodatku darmowe są tylko te usługi medyczne, które są bezpłatne dla obywateli danego kraju – resztę kosztów należy pacjent pokryć własnej kieszeni. Karta nie zapewnia także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Nie pokryje kosztów w przypadku, gdy my lub nasi podopieczni spowodują wypadek na stoku i ktoś zostanie poszkodowany. Dlatego też prywatnie ubezpieczenie zapewnia lepszą ochronę.

Narciarze i snowboardziści, przede wszystkim ci którzy częściej wyjeżdżają na zagraniczne stoki, znają konsekwencje braku ubezpieczenia i wiedzą, że dobre ubezpieczenie jest konieczne. Często jednak zapominają o jeszcze jednym ważnym elemencie ubezpieczenia narciarskiego – ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. A takie OC chroni nas w przypadku gdy to my sami będziemy sprawcami wypadku, w wyniku którego poszkodowane zostaną też inne osoby – zniszczymy jej sprzęt lub, co gorsza, spowodujemy u niej obrażenia ciała. Takie przypadki nie należą przecież do rzadkości.

A poszkodowani w wyniku wypadku, do którego doszło z naszej winy, mają również prawo dochodzić wypłaty zadośćuczynienia za wyrządzone szkody i coraz częściej z tej drogi korzystają. W ub.r. po raz pierwszy w Polsce sąd w Zakopanem skazał narciarkę na pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 8 tys. zł zadośćuczynienia i publikację treści wyroku w prasie za spowodowanie naruszenia narządów ciała u 8-letniego chłopca. Narciarka wpadła na dziecko na tatrzańskim stoku w Jurgowie.

Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami związanymi z naprawieniem szkody – niezależnie od tego, czy chodzi o narażenie zdrowia, czy zniszczenie mienia innej osoby. Koszty pobytu w szpitalu poszkodowanej przez nas osoby, jej rehabilitacji oraz koszty związane z naprawą zniszczonego sprzętu, bądź zakupem nowego (czasami bardzo drogiego) mogą zostać pokryte z naszego ubezpieczenia OC.

Jeżeli planujesz wyjazd na narty i jesteś zainteresowany wykupieniem dobrego ubezpieczenia na narty,, lub masz pytania związane z OC dla narciarzy, skontaktuj się naszym konsultantem.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne