Polisa zdrowotna Allianz to  kompleksowa opieka medyczna i pełen dostęp do świadczeń lekarskich na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie zdrowotne Allianz upoważnia do bezgotówkowego korzystania z szeregu badań oraz uprawnia do wizyt lekarzy w domu i konsultacji medycznych u najlepszych specjalistów.

Allianz Opieka Zdrowotna

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna daje natychmiastowy dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych placówkach medycznych w Polsce. Tak w formie indywidualnej, jak i rodzinnej oraz bogatą gamę wariantów ubezpieczenia wzbogaconych umowami dodatkowymi. Do każdego z wariantu dołączony jest bezpłatny pakiet pełnego assistance. Dodatkowo program zdrowotny może być wzbogacony umowami dodatkowymi, dotyczącymi chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii.

>>>czytaj więcej o ubezpieczeniu Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna jest nowym grupowym ubezpieczeniem Allianz zapewniającym klientowi organizację i pokrycie kosztów planowych operacyjnych świadczeń szpitalnych, które są rozliczane bezgotówkowo lub refundowane – w zależności od wyboru klienta.

>>>czytaj więcej o ubezpieczeniu Allianz Opieka Szpitalna

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne